torstai, 7. toukokuu 2015

Koentsyymi Q10:n vaikutus sydänpotilaisiin ja taistelu sen saannista

Version:1.0 StartHTML:0000000167 EndHTML:0000043945 StartFragment:0000000454 EndFragment:0000043929

Julkaistaan Life Extension luvalla

Kongestiivinen sydämen vajaatoiminta aiheuttaa Yhdysvalloissa 310.000 kuolemaan joka vuosi.(1) Yli 5,8 miljoonaa amerikkalaista kärsii tästä sairaudesta, missä sydän ei jaksa pumpata riittävästi verta kehon tarpeisiin.(2)

Vuonna 2014 julkaistussa tutkimuksessa arvioitiin sydäntautipotilaita, jotka ottivat koentsyymi Q10-ravintolisää vakiohoidon lisäksi. Tulosten mukaan sydän- ja verisuonitautikuolleisuus väheni 44 % Q10-ryhmässä verrattuna plaseboryhmään, joka sai vain vakiohoitoa.(3)

Kun tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kaikista syistä johtuvia kuolemia, Q10:tä saavien kaikista syistä johtuva kuolleisuus väheni 42 %. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella, jos kaikki sydäntautipotilaat ottaisivat Q10-ravintolisää, yli 120.000 amerikkalaisen henki säästyisi joka vuosi.

Mielenkiintoista tässä tutkimuksessa on tämä: Jotta Q10 tuottaisi nämä vahvat ihmishenkiä pelastavat hyödyt, sitä pitää ottaa pitkän aikaa. Päinvastoin kuin sellaisten sydänlääkkeiden kuten beetasalpaajat, jotka vaikuttavat välittömästi,(4) solunsisäisen Q10-pitoisuuden on lisäännyttävä, jotta nämä kliiniset parannukset voidaan saavuttaa.

Terveysvalintojen vapautta kannattavat ehkä muistavat FDA:n 1980- ja 1990-luvuilla käynnistämän jihadin, mikä johti tuotteiden takavarikointiin ja rikossyytteisiin Q10-ravintolisän myyjiä vastaan.(5,6) Kuten pian saatte lukea, FDA:n sensuurin aiheuttamat kuolemat ovat huikean suuret.

Tässä artikkelissa esitetään, kuinka Q10:tä on käytettävä nopeiden hyötyjen saavuttamiseksi ja miksi tämän asian selvittäminen on kestänyt näin kauan.

Monet ihmiset luulevat, että koentsyymi Q10 keksittiin Japanissa, koska siellä se ensin hyväksyttiin lääkkeenä sydäntaudin hoitoon.7-9 Japanilaiset kuuluvat maailman suurimpiin Q10:n tuottajiin.(8,10)

Todellisuudessa Q10 eristettiin ensimmäiseksi naudan sydämistä Wisconsinin yliopistossa vuonna 1957.(9)

Tätä tutkimusta jatkettiin yhteistyössä professori Karl Folkersin kanssa. Hän johti tutkimuksia Merck & Co -yhtiössä ja myöhemmin Stanfordin tutkimuskeskuksessa ja Teksasin yliopistossa Austinissa.(11-14)

1960- ja 1970-luvuilla Q10:stä julkaistiin lukuisia positiivisia tuloksia.15-20 Vasta vuonna 1983 amerikkalaiset saivat ensimmäisen kerran kuulla Q10:stä Life Extension -säätiön julkaisemasta artikkelista.(21)

FDA:n vastaus oli, että Q10:tä ei voitu laillisesti myydä, koska se on reseptilääke, joka edellyttää heidän hyväksymistään. FDA meni vielä pidemmälle sanoen, että Q10 on terveysriski. Q10-ravintolisät takavarikoitiin meiltä kahdesti ja palautettiin kahdesti kahden onnistuneen oikeuskäsittelyn tuloksena, joilla tehtiin tyhjäksi FDA:n yritys kieltää kuluttajilta Q10:n saanti.

Mieletön säännöstelyrakenne, jonka mukaan FDA toimii, aiheutti kaksi ongelmaa. Se mahdollisti sen, että Japanilaiset voivat käyttää hyväkseen amerikkalaista keksintöä amerikkalaisten kuluttajien kustannuksella. Paljon pahempaa oli se, että Q10:tä vastaan luotu byrokratia aiheutti miljoonien amerikkalaisten kuoleman, jota dokumentoimme tämän artikkelin lopussa.

Miksi koentsyymi Q10 hämmensi kardiologeja

Yhdysvaltalaiset lääkärit ovat tottuneet lääkkeisiin, joilla on välitön vaikutus. Esimerkiksi, jos potilaalle määrätään statiinilääke (kuten Lipitor), hänen LDL-kolesterolitasonsa laskee aina jyrkästi. Verenpainelääkkeillä on tavallisesti nopeasti verenpainetta alentava vaikutus. Verenohennuslääkkeet (kuten warfarin, marevan) ohentavat nopeasti potilaan veren. Tällaiset nopeasti vaikuttavat lääkkeet ovat sellaisia, joita lääkärit ja FDA ovat tottuneet arvioimaan.

Kun Q10 tuli käyttöön, se ei useinkaan vastannut valtavirran lääketieteen odotuksia selvästä ja välittömästä vaikutuksesta, erityisesti kongestiivista sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilaalla. Joten refleksinomainen reaktio valtavirran taholta oli, että Q10:llä ei ole merkittävää kliinistä hyötyä.

Uusin tutkimus vahvisti, että tarvitaan huomattavan pitkä aika, ennen kuin Q10-tasot kohoavat siinä määrin, että niillä on merkittäviä kliinisiä hyötyjä, kuten kaikista syistä johtuva kuolleisuuden väheneminen 42 %:lla. Tämä tutkimus vahvistaa sen, mitä tässä lehdessä julkaistiin vuosikymmeniä sitten.

Life Extensionissa keksimme jo kauan sitten, että pieninä annoksina kroonista tautia sairastaville annettuna Q10 ei tarjonnut tarvittavaa hyötyä. Meille selvisi, että tarvittiin paremmin imeytyviä Q10:n muotoja suurempina annoksina.

Peter Langsjoenin uraauurtava työ

Tohtori Peter Langsjoenin katsotaan kuuluvan maailman parhaisiin asiantuntijoihin Q10:n käytössä sydäntaudeissa.22 Hän tekee tutkimusta ja pitää vastaanottoklinikkaa Tylerissa Teksasissa ja hän on tieteellisen neuvonantajalautakunnan pitkäaikainen jäsen.

Peter Langsjoenin ainutlaatuisuus kardiologien keskuudessa perustuu siihen, että hän mittaa Q10-tason potilaittensa verestä varmistaakseen, että sen imeytyminen on riittävä tuottamaan kliinisen vasteen.

Kuten tässä julkaisussa seitsemän vuotta sitten kerrottiin, tohtori Langsjoen totesi, että pitkälle edennyttä sydämen vajaatoimintaa sairastavien veren Q10-taso ei usein ole riittävä silloinkaan, kun perinteistä Q10:tä käytetään suurina annoksina.(23)

Hän havaitsi, että vaikka vaikeata sydäntautia sairastaville potilaille annettiin 900 mg tavallista Q10-ravintolisää, heidän verensä kokonaistaso oli vain puolet tarvittavasta määrästä.23 Kongestiivista sydämen vajaatoimintaa sairastavat tarvitsevat paljon suurempia määriä tuottamaan kliinisiä parannuksia.

Ubiquinonin kokonaistason terveillä ihmisillä odotetaan kohoavan merkittävästi, kun heille annetaan 900 mg perinteistä ubiquinonia. Tohtori Langsjoen perusteli syytä, miksi ubiquinon ei onnistunut lisäämään kriittisesti sairaiden potilaiden Q10:n tasoa. Hän on nähnyt vaikeasti sairaiden potilaittensa kärsivän suoliston turvotuksen aiheuttamasta imeytymisen heikentymisestä.(23)

Turhautuneena siihen, että suuretkaan annokset ubiquinonia eivät merkittävästi kohottaneet veriarvoja Langsjoen tutki ubiquinolia, joka on paremmin imeytyvä Q10:n muoto. Langsjoen arvioi vaikeasta kongestiivisesta sydämen vajaatoiminnasta kärsiviä potilaita, jotka olivat ottaneet 450 mg ubiquinonia päivässä ja muutti annostuksen 580 milligramman päiväannokseksi ubiquinolia. Tavoitteena oli kohottaa nopeasti Q10:n pitoisuutta sellaisilla potilailla, jotka olivat lähellä kuolla sydäntautiin.

Tohtori Langsjoenin tulokset osoittivat, että ubiquinol lisäsi plasman Q10:n tasoa keskimäärin 1,6 ug/ml:sta 4,6-kertaiseksi.(23) Aikaisemmin julkaistujen tutkimusten mukaan sydänpotilaat tarvitsevat korkeampia Q10:n tasoja saadakseen merkittävää kliinistä hyötyä.24-26 Näiden korkeampien parantavien veriarvojen saavuttamiseksi tohtori Langsjoen totesi, että tarvittiin ubiquinol-nimistä koentsyymi Q10:n lajia.

Surullista on se, että harvat kardiologit kiinnittivät huomiota tohtori Langsjoenin löytöihin, jotka olisivat pelastaneet heidän sydänpotilaittensa hengen. Tohtori Langsjoen sanoi edelleen, että hän saa parhaimmat tulokset, kun ubiquinol aloitetaan varhain sairauden alkuvaiheessa ennen vakavan sydänlihasvaurion kehittymistä.

Merkittävä sydämen toiminnan paraneminen

Sydämen pumppausteholla (ejection fraction) mitataan sydämen pumppaaman veren määrää jokaisen lyönnin jälkeen verrattuna sydämeen jäävän veren määrään.(21)

Terveiden ihmisten sydämen pumppausteho on 55-75 %. Kongestiivista sydämen vajaatoimintaa sairastavien arvo on (20-40) %.27-29

Tohtori Langsjoenin suorittamassa tutkimuksessa sydämen pumppausteho parani keskimäärin vaarallisen alhaisesta 22 %:sta 39 %:iin ubiquinolilla hoidetuilla potilailla, jotka tutkittiin kaikukardiografialla.(23) Tämä edusti 77 %:n toipumista tämän sydämen tehoa mittaavan tutkimuksen mukaan. Korkeammat veren Q10-tasot ja pumppaustehon parantuminen näkyivät merkittävänä kliinisenä kohentumisena näillä vaikeilla sydänpotilailla. Näihin löytöihin perustuen tohtori Langsjoenin tieteellinen ryhmä päätteli.(23)

Vakavaa sydäntautia sairastavilla potilailla ubiquinolin imeytyminen on selvästi parantunut ja plasman Q10-tasojen kohoaminen näkyy selvästi kliinisenä kohentumisena ja vasemman kammion toiminnan parantumisena.”

Päivitys tohtori Langsjoenilta

Life Extensionin neuvoa antava johtokunta 25.4.2012

Tohtori Langsjoen vahvisti aikaisemmat löytönsä ja neuvoi terveitä vanhempia ihmisiä, jotka eivät ottaneet koentsyymi Q10:tä, ottamaan sitä 300-400 mg päivässä ensimmäisen kuukauden ajan ja sitten vähentämään ylläpitoannokseen 100-300 mg päivässä. Tässä kokouksessa Langsjoen esitti, että nuoremmat ihmiset, joiden ruoansulatuskanava on terve, voivat yhtä hyvin hyötyä ubiquinonista, mutta ikääntyneiden ihmisten tulisi harkita ubiquinolia, koska se imeytyy verenkiertoon paljon paremmin.

Kongestiivisen sydäntaudin potilaille Langsjoen suosittaa suuria annoksia ubiquinolia jatkuvasti sydämen pumppaustehon ylläpitämiseksi arvossa, joka vastaa sydämen toiminnan yleisparannusta. Näille sydäntautipotilaille 200 mg ubiquinolia kahdesti päivässä on hyvä annos, jolla luotettavasti päästään parantaviin veren plasma-arvoihin, jotka ylittävät 3,5 ug/ml.

Uusi tutkimus vahvistaa tohtori Langsjoenin tutkimuksen

Tämän artikkelin alussa käsittelemäni tutkimus julkaistiin 25.9.2014 Journal of the American College of Cardiology -lehden online-numerossa Heart Failure. Siinä esiteltiin ubiquinonin (300 mg/päivä) vaikutuksia suureen potilasryhmään, joka sairasti kroonista sydämen vajaatoimintaa.

Kun tätä ubiqinonannosta oli käytetty 16 viikkoa, sydämen pumppaustehossa ei ollut merkittäviä eroja annosta saavien ja plaseboryhmän välillä.

Tutkijat havaitsivat kuitenkin, että kun nämä kroonista sydämen vajaatoimintaa sairastavat potilaat ottivat 300 mg ubiquinonia päivässä kahden vuoden ajan

sydäntautikuolleisuus väheni 44 %
kaikista syistä johtuvat kuolemat vähenivät 42 %
sairaalapäiviä oli 45 % vähemmän (jotkut ihmiset pitävät sairaaloita pahempina kuin vankilaa.)
29 % potilaista koki sydäntaudin vaikeusasteen kääntyneen edullisempaan suuntaan NYHA-luokituksen mukaan (New York Heart Associon classification)

Nämä löydöt ovat mullistavia! Ne osoittavat, että yli 120.000 amerikkalaista voitaisiin pelastaa joka vuosi käyttämällä tätä laajasti tarjolla olevaa ravintolisää. Tämän tutkimuksen tekijöiden johtopäätös oli:

Kroonista sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden pitkäaikainen hoito koentsyymi Q10-ravintolisällä on turvallista, parantaa oireita ja vähentää haitallisia sydäntapahtumia.”

Nämä löydöt vahvistavat tohtori Langsjoenin uraauurtavat tutkimukset, joissa hän käytti erittäin hyvin imeytyvää ubiquinolia (koentsyymi Q10:n muoto) suurempina annoksina jouduttaakseen sydämen pumppaustehon parantumista. Tohtori Langsjoen on havainnut sydämen toiminnan parantuneen jopa kolmessa kuukaudessa ja lähes aina kuudessa kuukaudessa antamalla potilaille 200 mg ubiquinolia kahdesti päivässä.

Kongestiivista sydämen vajaatoimintaa sairastavia amerikkalaisia on yli viisi miljoonaa. Monet eivät voi odottaa kahta vuotta, jotta tavallinen koentsyymi Q10 parantaisi heidän tilaansa ja vähentäisi heidän kuolemanriskiään. Heidän on aloitettava 400-600 milligrammalla ubiquinolia päivässä parantaakseen sydämensä pumppausvoimaa mahdollisimman nopeasti.

Nyt on olemassa vahva näyttö, joka perustuu laajaan, satunnaistettuun monikeskeiseen julkaistuun kokeeseen, jolla saatiin merkittäviä hyötyjä, kun ubiquinolia (300 mg/päivä) käytettiin kahden vuoden ajan vakiohoidon lisäksi. Mielenkiintoiseksi tämän löydön tekee se, että monet sydäntautipotilaat aikaisemmin kokeilivat suhteellisen pientä Q10-annosta ja jos sydämen pumppausvoima ei parantunut nopeasti, he ja heidän lääkärinsä katsoivat Q10:n tehottomaksi. Tämä selittää, miksi valtavirran kardiologit ovat olleet hitaita omaksumaan Q10:n pelastavat hyödyt.

Life Extensionin jäsenenä tiedät nyt kuinka näitä hyödyllisiä vaikutuksia voi nopeuttaa ottamalla oikean annoksen ubiquinolia solujen tarvitsemassa määrin. Kroonista sydämen vajaatoimintaa sairastavalle tämä tieto on kallisarvoinen!

Taistelu koentsyymi Q10:een kohdistuvan kiellon poistamiseksi

Kun vuonna 1983 toimme markkinoille koentsyymi Q10:n, tämän ravinteen kysyntä kasvoi jyrkästi. FDA:n vastaus oli pyrkiä kieltämään se kokonaan, koska heidän mukaansa se oli reseptilääke, joka edellytti hallituksen “hyväksymisen” myyntiin.

Q10-ravintolisää myyvissä yhtiöissä tehtiin kotietsintöjä ja yksilöt (kuten me) joutuivat rikostutkinnan kohteiksi, mikä maksoi suunnattomia summia veronmaksajille. Vuonna 1987 FDA:n agentit Yhdysvaltain aseistetun poliisin kanssa potkivat ovemme auki ja takavarikoivat kaikki Q10 purkit, joka ainoan uutiskirjeen ja muut ravintolisät (magnesium, kalaöljy jne.), joiden he katsoivat olevan “hyväksymättömiä lääkkeitä”. Myöhemmin haastoimme FDA:n oikeuteen ja saimme takaisin kaiken takavarikoidun aineiston. Ravintolisät olivat pilaantuneet ja ne oli heitettävä pois.

Vuonna 1990 FDA teki aseistetun kotietsinnän, jonka kohteena oli Highland Laboratories Oregonissa ja vei sieltä Q10-ravintolisät ja siihen liittyvän kirjallisuuden.48 Yhtiön omistaja sai rikossyytteen ja kulujen maksamisen uhan ja oikeudenkäynnin epävarmuuden edessä tunnusti syyllisyytensä ja hänet määrättiin kuuden kuukauden kotiarestiin.49

Turhautuneena siihen, että me edelleen tarjosimme Q10-ravintolisää FDA kääntyi valtion apteekkien johdon puoleen ja ilmoitti, että Q10:n kaltaiset ravinteet muodostivat uhan ihmisten terveydelle ja siksi ne oli vedettävä pois yleisestä myynnistä ja takavarikoitava. FDA:n pyynnöstä apteekkien johtokunnan tutkijat asettivat Q10-ravintolisämme myyntikieltoon. Samoin kävi eräälle toiselle Q10:n toimittajalle samassa osavaltiossa. Valmistelimme 300-sivuisen haasteen apteekkien johdolle. Siinä todistimme Q10:n turvallisuuden.

Esittelimme kanteen apteekkien johtokunnan asianajajille ja annoimme heille mahdollisuuden poistaa myyntikiellon ennen oikeudenkäyntiä. Luettuaan 300 sivuisen kanteen, jossa osoitettiin Q10:n turvallisuus ja teho, apteekkien johto poisti meitä (ja sitä toista yhtiötä) koskevan myyntikiellon ja lupasi olla milloinkaan enää sokeasti uskomasta FDA:n sanoja. Valtion apteekkien hallitus oli selvästi tyrmistynyt, että FDA oli pettänyt heidät Q10:n turvallisuuden suhteen.

Meidät pidätettiin myöhemmin FDA:n määräyksestä ja kävimme monivuotisen taistelun. Lopulta Yhdysvaltain syyttäjäviranomaiset hylkäsivät FDA:n esittämät syytteet, joiden tarkoituksena oli saattaa meidät vankilaan.

FDA yrittää edelleenkin sensuroida väitteet, että Q10 voi hyödyttää sydäntautipotilaita siitä valtavasta todistusaineistosta huolimatta, että tämä ravinne oikein käytettynä alentaa merkittävästi kuolleisuutta.

Kuinka monta amerikkalaista on tarpeettomasti menehtynyt?

Journal of the American College of Cardiology -lehdessä julkaistujen tulosten mukaan Q10 voi alentaa kongestiivista sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden kokonaiskuolleisuutta 42 %.

Jos kaikki kongestiivista sydämen vajaatoimintaa sairastavat potilaat käyttäisivät Q10:tä oikealla tavalla, hengissä säilyneiden määrä olisi yli 120.000 joka vuosi.

Jos vuosittain henkensä menettäneiden määrä kerrotaan niillä 30 vuodella, jolloin FDA on sensuroinut Q10:tä koskevat tiedot, kuolleiden kokonaismäärä kohoaa 3,6 miljoonaan, mikä on enemmän kuin kaikissa sodissa kaatuneiden määrä.

Tämän sivun taulukossa FDA:n sensuurin aiheuttaneen verilöylyn uhrien määrää verrataan kaikkien Yhdysvaltojen sotilaallisten yhteydenottojen vaatimiin uhreihin vallankumoussodasta alkaen.

Tämän musertavan tilaston perusteella on vaikea perustella, miksi FDA:lla on määräysvalta Amerikan yhteiskunnassa. Koska nettisivuille pääsy on yleismaailmallista, ne amerikkalaiset, jotka haluavat luottaa FDA:han, voivat helposti kirjautua FDA:n sivuille www.fda.gov ja lukea heidän kantansa tietystä ravinteesta, lääkkeestä tai hormonista. Sitten he voivat verrata FDA:n kantaa www.pubmed.gov -sivustolla, jolta voi helposti lukea kaikki julkaistut tieteelliset tutkimukset.

Esimerkiksi, jos PubMed-sivustolle sijoittaa sanat “CoQ10 ja congestive heart failure”, yksistään vuoden 2014 kohdalle ilmestyy 11 uutta tutkimusta lisätodisteena Q10:n tehosta. Silti FDA edelleen sivuuttaa nämä julkaistut tieteelliset tutkimukset sensuroimalla aineen terveysväittämät.

Paljon amerikkalaisia on kuollut maan monissa sodissa. Terrorismin pelko on saanut hallituksemme käyttämään triljoonia dollareita.

Vahinko, että johtajamme eivät tajua, että muuttamalla ravinto-, lääke- ja kosmetiikkalakia, joka lopettaisi FDA:n mielivallan, paljon useampien amerikkalaisten henki säästyisi ja terveydenhoitokulut vähenisivät.

Tilastot puhuvat puolestaan. Jos kysytään, mikä sota aiheutti eniten amerikkalaisten kuolemia, historiasta perillä oleva henkilö mainitsee sisällissodan. Raaka todellisuus on, että koentsyymi Q10-sodat ovat aiheuttaneet paljon enemmän amerikkalaisten kuolemia.

Katastrofaalinen ihmishenkien menetys jatkuu, kunnes tieteen annetaan astua autoritaarisen sanelun tilalle, joka määrää lääketieteellisistä hoito-ohjelmista.

Pidemmän elämän puolesta
William Faloon

Älä hylkää valtavirran hoitoa sydänsairauksiin!

Q10:n jyrkästi kuolleisuutta alentavan vaikutuksen ei saisi houkutella sydäntautipotilaita hylkäämään vakiohoitoa, joka sisältää ACE-estäjiä (kuten enalapril) ja erityisiä beetasalpaajia (kuten carvelil ja joskus spironolactone).

ACE:n (angiotensiinikonvertaasin) estäjien käyttöaiheita ovat kohonnut verenpaine, sydämen vajaatoiminta, sydämen vajaatoiminnan ehkäisy vasemman kammion toiminnan ollessa heikentynyt ja ennusteen parantaminen tietyissä sydänsairauksissa. Hyväksytyt käyttöaiheet ja niiden täsmälliset muotoilut vaihtelevat valmisteittain.

ACE (engl. angiotensin converting enzyme) eli angiotensiinikonvertaasi on entsyymi, jonka vaikutuksesta syntyy angiotensiini II -nimistä ainetta. Angiotensiini II on voimakas verisuonten supistaja, joten sen syntymisen esto laajentaa verisuonia, mikä alentaa verenpainetta ja keventää sydämen pumppaustyötä.

Pätevän kardiologin käsissä on nyt lääkearsenaali, joka on aiheuttanut paradigman muutoksen, mikä merkitsee niiden selviytymisen parantumista, jotka ovat joutuneet kroonisen sydäntaudin kouriin.

The New England Journal of Medicine (Sept 11, 2014) -lehdessä oli referaattiartikkeli valtavista hengissä säilymisen pidentymisistä, joita on tapahtunut vuodesta 1986, kun monilääkehoitoa on määrätty oikein sydäntautipotilaille.51

Tässä artikkelissa esitetyn uuden tutkimuksen vakuuttavuus perustuu siihen, että Q10:tä ja vakiohoitoa saavan ryhmän sydäntautikuolleisuus väheni 44 %. Pelkästään vakiohoitoa saavien ryhmässäkin kuolleisuusriski olisi kuitenkin alentunut merkittävästi verrattuna sellaisiin, jotka eivät saaneet lääkehoitoa lainkaan.

Perinteiset (valtavirran) sydänlääkkeet siis vähentävät merkittävästi sydäntautikuolleisuutta, mutta kun Q10:n annostusta lisätään, kuolleisuusriski alenee vielä 44 %.

Life Extensionissa emme epäröi kritisoida monia FDA:n hyväksymiä lääkkeitä, joilla on rankkoja sivuvaikutuksia ja tehoavat vain minimaalisti. On kuitenkin olemassa lääkkeitä, joiden henkiä pelastavasta vaikutuksesta on laaja käytännön kokemus. Niitä ei siis tulisi välttää monien huonomaineisten lääkkeiden takia.

FDA kielsi Q10:n käytön tohtori Langsjoenin potilaille

Vuonna 1992 FDA ja Teksasin terveysministeriö teki kotietsinnän, joka kohdistui Austin Whole Foods -yhtiöön ja muihin vähittäismyyjiin takavarikoiden näiden koentsyymi Q10-ravintolisät.30

Tämä haittasi ratkaisevasti tohtori Langsjoenin potilaiden mahdollisuutta saada Q10:tä.

Nämä ratsiat perustuivat FDA:n väitteeseen, että Q10 ei ollut turvallinen ravintolisä. Potilaat, jotka olivat säilyneet hengissä, olivat eri mieltä.

Kansalaiset nousivat kapinaan ja protestoivat takavarikointeja kaikin mahdollisin keinoin. He hälyttivät median, kirjoittivat kiivaita kirjeitä FDA:lle, kongressin edustajille ja senaattoreille ja soittivat Teksasin terveysministeriöön. 60 kiihtynyttä potilasta ja perheenjäsentä kokoontui paikallisessa kirkossa suunnittelemaan strategiaa, jolla Q10 voitaisiin pitää markkinoilla.

Seikkaperäinen artikkeli tästä ratsiasta ja sen vaikutuksesta tohtori Langsjoenin potilaisiin ilmestyi suositussa Teksasilaisessa kuukausilehdessä (June 1992 issue) nimellä Heartless Behavior, joka on edelleen luettavissa http://www.texasmonthly.com/content/heartless-behavior.30

Valtavan kamppailun jälkeen Teksasin terveysministeriö peräytyi ja potilaat saivat jälleen hankkia Q10:ä (Teksasissa). Koettelemus oli äärimmäisen stressaava sydämen vajaatoiminnasta kärsiville potilaille, joiden elämä oli uhattuna.

Sydänongelmista kärsivät, jotka haluavat tulla tohtori Langsjoenin potilaiksi, voivat ottaa yhteyttä hänen vastaanottoonsa osoitteessa:

Peter Langsjoen, MD
1107 Doctors Drive

Tyler, Texas 75701
Phone: 903-595-3778

Kansallinen syöpäinstituutti ja Q10

Useimpien ihmisten mielissä koentsyymi Q10 liittyy sen suotuisiin vaikutuksiin sydämelle, aivoille ja munuaisille. Aineisto, jonka mukaan Q10:llä on suojaavia vaikutuksia useita syöpälajeja vastaan, on sitä vastoin jäänyt vaille huomiota.

Kansallisen syöpäinstituutin tilannetiedotuksen31 mukaan: “Kiinnostus Q10:tä kohtaan parantavana aineena syöpään alkoi 1961, kun ruotsalaisten ja amerikkalaisten syöpäpotilaiden, erityisesti rintasyöpäpotilaiden, veressä todettiin puutoksia.” Myöhempi tutkimus osoitti tilastollisesti merkittävän plasman Q10:n puutoksen ja rintasyöpäennusteen välisen yhteyden.35 Tämän yhdisteen alhaisia tasoja on raportoitu pahanlaatuisia kasvaimia omaavilla potilailla (myelooma, lymfooma, keuhko-eturauhas-, paksuoli-, pää-, ja kaulasyöpä).”(32,36,37)

Koska koentsyymi Q10:n edullisia vaikutuksia sydämeen on tutkittu niin runsaasti, sen syöpää estävät ominaisuudet ovat jääneet vähälle huomiolle.

Suomennos Jussi Yli-Panula
lootuskirja@kolumbus.fi

Lähde: Life Extension, April 2015
Julkastaan Life Extension luvalla, www.lef.org

References

1. Blank AE, O'Mahony S. (2007). Choices in Palliative Care. Springer Science+ Business Media, LLC.

2. Bui AL, Horwich TB, Fonarow oc. Epidemiology and risk profile of heart failure.

3. Nat Rev Cardiol. 2011 Jan;8(1):30-41. Mortensen SA, Rosenfeldt F, Kumar A, et al. Q-SYMBIO Study Investigators. The effect of coenzyme QI0 on morbidity and mortality in chronic heart failure: Results From Q-SYMBIO: A Randomized Double-Blind Trial. lACC Heart Fail. 2014 Dec;2(6):641-9.

4. Winkler C, Hobolth L, Krag A, Bendtsen F, Meller S. Effects of treatment with -blocker and aldosterone antagonist on central and peripheral haemodynamics and oxygenation in cirrhosis. Eur 1 Gastroenterol Hepatol. 2011 Apr;23(4):334-42.

5. Available at: http://openjurist.org/978/f2d!s60/dietary-supplemental-coalition-inc. Accessed October 17, 2014.

6. Available at: https:/lhiddenamerica.wordpress.com/category/fdaJ. Accessed October 17,2014.

7. T Schrier. Kaneka Nutrients LP. Email interview. April 25, 2006.

8. Available at: http://www.sciencebasedmedicine.org/coenzyrne-q 1 O-for-heart-failure-the-hype-and-the-science/, Accessed October 17, 2014.

9. Tran MT, Mitchell TM, Kennedy DT, Giles JT. Role of coenzyme QI0 in chronic heart failure, angina, and hypertension. Pharmacotherapy. 2001 Jul;21 (7):797-806.

10. Available at: http://www.nutraingredients-usa.comlSuppliers2/Leading-Japanese-CoQ 10-supplier-to-exit-market. Last updated June 2, 2009. Accessed October 17,2014.

11. Saini R. Coenzyme Q10: The essential nutrient. JPharm Bioallied Sci. 2011 3(3):466-467.

12. Crane FL. The evolution of coenzyme Q. BioFactors (Oxford, England). 200832(1-4):5-11.

13. Olson RE. Karl August Folkers (1906-1997). 1 Nutr. 2001 Sep;131(9):2227-30.

14. Available at: http://university-discoveries.com/university-of-texas-at-austin. Accessed October 17, 2014.

15. Yamamura Y, Folkers K, Yamamura Y (Eds) Biomedical and Clinical Aspects of Coenzyme Q. Elsevier, Amsterdam; 1977, pp.281-98.

16. Yamamura Y, G. Lenaz {Ed}. Coenzyme Q. Biochemistry, Bioenergetics and Clinical Applications of Ubiquinone. John Wiley & Sons 1985; pp.479-505.

17. Choe JY, Combs AB, Saji S, Folkers K. Study of the combined and separate administration of doxorubicin and coenzyme QI0 on mouse cardiac enzymes. Res Commun Chem Pathol Pharmacol. 1979 June 24(3):595-8.

18. Okada K, Kitade F, Yamada S, Kawashima Y, Okajima K. Fujimoto M. [Liver cell injury of antineoplastic agents and influence of coenzyme Q10 on the cellular K+ and membrane PD in the rat (author's transl). Nihon Shokakibyo Gakkai zasshi = Japanese J Castro. 1979 Apr 76(4):896-904.

19. Thiele OW, Hoffman K. Coenzyme Q10 in Brucella abortus Bang. Die Naturwissenschaften. 1968 55(2):86.

20. Thoroughgood CA, Combs GF, Farley TM, Redalieu E, Folkers K. Effect of folacin on biosynthesis of coenzyme Q10 from p-hydroxybenzoic acid in the chick. Int Z Vitaminforsch. 1968 38(5):466-72.

21. Available at: http://www.lef.org/magazine/2004/8/repor_coq10/page-01. Accessed October 17, 2014.

22. Available at: http://www.bottomlinepublications.com/content/article/health-a-healing/exciting-new-health-benefits-of-coq10. Accessed October 17, 2014.

23. Langsjoen PH, Langsjoen AM. Supplemental ubiquinol in patients with advanced congestive heart failure. BioFactors Oxf Engl. 2008 32{1-4):119-28.

24. Langsjoen PH, Langsjoen AM. Overview of the use of Coq10 in cardiovascular disease. BioFactors (Oxford, England). 1999 9(2-4):273-284.

25. Langsjoen PH. Potential role of concomitant coenzyme Q10 with statins for patients with hyperlipidemia. Curr Topics Nutr Res. 20053(3):149-58.

26. Langsjoen PH. Coenzyme 010 in cardiovascular disease with emphasis on heart failure and myocardial ischaemia. Asia Pacific Heart J. 19987(3):160-168.

27. Available at: http://www.hrsonline.org/Patient-Resources/The-Normal-Heart/Ejection-Fraction#axzz3GPiCobPX. Accessed October 17, 2014.

28. Available at: http://my.clevelandclinic.org/services/heart/disorders/hfwhatis. Accessed October 17, 2014.

29. Watson RD, Gibbs CR, Lip GY. ABC of heart failure. Clinical features and complications. BMJ. 2000 Jan 22;320(7229):236-9.

30. Available at: http://www.texasmonthly.com/content/heartless-behavior. Accessed October 17, 2014.

31. Available at: http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/cam/coenzymeQ10/Health-Professional/page3. Accessed October 17, 2014.

32. Folkers K, Osterborg A, Nylander M, Morita M, Mellstedt H. Activities of vitamin Q10 in animal models and a serious deficiency in patients with cancer. Biochem Biophys Res Commun. 1997 May 19;234(2):296-9.

33. Lockwood K, Moesgaard S, Yamamoto T, Folkers K. Progress on therapy of breast cancer with vitamin 010 and the regression of metastases. Biochem Biophys Res Commun. 1995 JuI 6;212(1):I72-7.

34. Ren S, Lien EJ. Natural products and their derivatives as cancer chemopreventive agents. Prog Drug Res. 199748: 147-71.

35. Jolliet P, Simon N, Barre J, et al . Plasma coenzyme Q10 concentrations in breast cancer: prognosis and therapeutic consequences. Int J Clin Pharmacol Ther. 1998 Sep;36(9):506-9.

36. Folkers K: The potential of coenzyme Q10 (NSC-140865) in cancer treatment. Cancer Chemother Rep. 1974 24(4):19-22.

37. Folkers K. Relevance of the biosynthesis of coenzyme Q10 and of the four bases of DNA as a rationale for the molecular causes of cancer and a therapy. Biochem Biophys Res Commun. 1996 Jul 16;224(2):358-61.

38. Bliznakov E, Casey A, Premuzic E. Coenzymes Q: stimulants of the phagocytic activity in rats and immune response in mice. Experientia. 1970 26(9):953-4.

39. Kawase I, Niitani H, Saijo N, Sasaki H, Morita T. Enhancing effect of coenzyme, Q10 on immunorestoration with Mycobacterium bovis BCG in tumor-bearing mice. Gan. 1978 Aug;69(4):493-7.

40. Bliznakov EG. Effect of stimulation of the host defense system by coenzyme Q10 on dibenzpyrene-induced tumors and infection with Friend leukemia virus in mice. Proc Natl Acad Sci USA. 1973 Feb;70(2):390-4.

41. Bliznakov EG, Adler AD: Nonlinear response of the reticuloendothelial system upon stimulation. Pathol Microbiol (Basel). 1972 38(6):393-410.

42. Bliznakov EG: Coenzyme Q in experimental infections and neoplasia. Biomedical and Clinical Aspects of Coenzyme Q. Vol 1. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier/North-Holland Biomedical Press, 1977:73-83.

43. Folkers K, Shizukuishi S, Takemura K, et al. Increase in levels of IgG in serum of patients treated with coenzyme Q10. Res Commun Chem Pathol Pharmacol. 1982 38(2): 335-8.

44. Folkers K, Hanioka T, Xia LJ, McRee JT Jr, Langsjoen P. Coenzyme Q10 increases T4/T8 ratios of lymphocytes in ordinary subjects and relevance to patients having the AIDS related complex. Biochem Biophys Res Commun. 1991 Apr 30;176(2):786-91.

45. Barbieri B, Lund B, Lundstrom B, Seaglione F. Coenzyme Q10 administration increases antibody titer in hepatitis B vaccinated volunteers--a single blind placebo-controlled and randomized clinical study. Biofactors. 1999 9(2-4):351-7.

46. Shaw M, Ray P, Rubenstein M, Guinan P. Lymphocyte subsets in urologic cancer patients. Urol Res. 1987 15(3):181-5.

47. Tsuyuguchi I, Shiratsuchi H, Fukuoka M. T-lymphocyte subsets in primary lung cancer. Ipn J Clin Oncol. 1987 Mar;17(1):13-7.

48. Available at: http://www.naturalnews. com 033280_fda_raids_timeline.html. Accessed October 17, 2014.

49. Available at: http://www.myopia.org/fdaraids.htm. Accessed October 17, 2014.

50. Available at: http://www.nytimes.com/health/guides/disease/heart-failure/medications.html. Accessed October 17, 2014.

51. Sacks CA, Jarcho JA, Curfman GD Paradigm shifts in heart-failure therapy-a timeline. N EnglJ Med. 2014 Sep 11;371(11):989-91.

APRIL 2015 LIFE EXTENSION
torstai, 9. huhtikuu 2015

Kolesterolimyytti - Terveen sydämen salaisuudet

Korkea kolesteroli Kolesteroli on kehon jokaisen solun tärkeä rakennusaine ja on olennainen kaikille aineenvaihduntatapahtumille. Se on erityisen tärkeä hermosolujen, sappinesteen ja hormonien tuotannossa. Kehomme tuottaa keskimäärin noin puolesta grammasta grammaan kolesterolia päivässä riippuen kehon tarpeista sillä hetkellä. Aikuisen keho pystyy tuottamaan 400 kertaa enemmän kolesterolia päivässä kuin mitä se saisi syötyään 100 grammaa voita. Pääasiallisia kolesterolin tuottajia ovat maksa ja ohutsuoli, tuossa järjestyksessä. Normaalisti ne kykenevät vapauttamaan kolesterolia suoraan verenkiertoon, missä se sitoutuu heti veren valkuaisiin. Nämä valkuaiset, joita nimitetään lipoproteiineiksi, vastaavat kolesterolin kuljettamisesta sen lukuisiin määräpaikkoihin. Kolme lipoproteiinin päätyyppiä vastaavat kolesterolin kuljettamisesta: LDL, VLDL ja HDL.

Verrattuna HDL-kolesteroliin, jonka tutkijat nimittivät ”hyväksi” kolesteroliksi, LDL ja VLDL ovat suhteellisen suuria kolesterolimolekyylejä. Todellisuudessa niissä on eniten kolesterolia. Niiden suurella koolla on hyvä syy. Päinvastoin kuin niiden pienempi serkku, joka läpäisee helposti verisuonten seinämät, LDL ja VLDL -kolesterolilajit on tarkoitettu käyttämään eri väylää; ne poistuvat verenkierrosta maksassa. 

Maksaa palvelevilla verisuonilla on aivan erilainen rakenne kuin kehon muita osia palvelevilla. Ne tunnetaan sinusoideina. Niiden ainutlaatuinen, ritilämäinen rakenne tekee mahdolliseksi, että maksasolut voivat vastaanottaa koko veren sisällön, mukaan lukien suuremmat kolesterolimolekyylit. Maksasolut rakentavat kolesterolin uudestaan ja poistavat sen suolistoon sappinesteen mukana. Kun kolesteroli tulee suolistoon, se yhdistyy rasvoihin, imeytyy lymfaan ja menee vereen tuossa järjestyksessä. Maksassa olevat sappikivet ehkäisevät sappinesteen eritystä ja osittain tai jopa kokonaan sulkevat kolesterolin pääsyn ulos. Maksasoluihin kohdistuvasta paineesta johtuen sappinesteen tuotto laskee. Terve maksa tuottaa tavallisesti noin litran sappinestettä päivässä. Kun suuret sappitiehyet ovat tukossa, tuskin kupillinen tai jopa vähemmän sappinestettä pääsee suolistoon. Tämä estää paljolti VLDL ja LDL-kolesterolin poistumisen sappinesteen mukana.

Sappitiehyissä olevat sappikivet vääristävät maksalohkojen rakenteita, mikä vaurioittaa ja tukkeaa sinusoideja. Liiallisen proteiinin kertymät sulkevat myös näiden verisuonten ritiläreiät. Kun taas ”hyvän” kolesterolin (HDL) molekyylit ovat kyllin pieniä päästäkseen verenkiertoon tavallisten hiussuonten läpi, suuremmat LDL ja VLDL -molekyylit ovat enemmän tai vähemmän loukussa veressä. Seurauksena on, että LDL ja VLDL -pitoisuudet alkavat kohota veressä tasolle, jotka näyttävät olevan mahdollisesti haitallisia keholle. Silti tämäkin tapahtuma on vain osa kehon selviytymistaktiikasta. Keho tarvitsee ylimääräisen kolesterolin paikkaamaan sen lisääntyvän määrän halkeamia ja haavoja, jotka muodostuvat liiallisen valkuaisen keräytymisestä verisuonten seinämiin. Vaikka elämää pelastava ”paha” kolesteroli, joka kiiruhtaa jokaiseen kehon haavaan tai vioittuneeseen kohtaan, ei lopultakaan voi täysin estää verihyytymien muodostumista sydänvaltimon, jossa tapauksessa verihyytymä voi mennä sydämeen ja sulkea hapensaannin. 

Tämän komplikaation lisäksi heikentynyt sappinesteen erittyminen heikentää ruoan sulamista, erityisesti rasvojen sulamista. Sen tähden kolesterolia ei ole saatavana solun perusaineenvaihduntaa varten. Koska maksasolut eivät enää saa riittäviä määriä LDL ja VLDL -molekyylejä, nuo maksasolut olettavat, että verestä puuttuu tämän tyyppisiä kolesteroleja. Tämä kiihottaa maksasoluja lisäämään kolesterolin tuotantoa, mikä edelleen kohottaa LDL ja VLDL-kolesterolia veressä. Näin ollen ”paha” kolesteroli jää loukkuun verenkiertojärjestelmään, koska sen poistumisväylät, sappitiehyet ja maksan sinusoidit ovat tukossa tai vahingoittuneet. Valtimot kiinnittävät niin paljon ”pahaa” kolesterolia kuin ne voivat. Tästä johtuen valtimoiden seinämät jäykistyvät ja kovettuvat, mikä on kuitenkin parempi kuin antaa kaikkien haavojen ja vaurioiden altistua enteenpäin ryntäävälle verivirralle.

Sepelvaltimotauti, riippumatta siitä, johtuuko se tupakoinnista, liiallisesta alkoholin juomisesta, valkuaisten liikasyönnistä, stressistä tai mistä muusta tekijästä tahansa, ei tavallisesti puhkea, elleivät sappikivet ole tukkineet maksan sappitiehyitä. Sappikivien poistaminen maksasta ja sappirakosta ei ainoastaan ehkäise sydänkohtausta tai aivohalvausta vaan se voi myös auttaa parantamaan sepelvaltimotaudin ja sydänlihasvauriot. Kolesterolitasot alkavat normalisoitua, kun vääristyneet ja vahingoittuneet maksan lohkot uudistuvat.

Kolesterolia alentavat lääkkeet (statiinit) eivät palauta kehoa terveeseen tilaan, missä maksa voi normalisoida veren kolesterolin. Sen sijaan statiinit alentavat veren kolesterolitasoa keinotekoisesti estämällä maksan entsyymiä, joka vastaa kolesterolin tuotannosta. Mutta luomalla keinotekoisen ”kolesterolin nälänhädän” maksassa sappinestettä ei muodostu kunnolla, mikä lisää sappikivien riskiä ja haittaa kunnollista ruoansulatusta. Statiineilla on lukuisia sivuvaikutuksia; mm. munuaisten vajaatoiminta, maksasairaus ja sydäntauti.

Sappikiviä maksassa: suuri terveysriski

Kolesteroli on olennainen immuniteettijärjestelmän normaalille toiminnalle, erityisesti kehon vastaukseen miljoonille syöpäsoluille, joita jokaisen ihmisen keho tuottaa joka päivä (immuniteettijärjestelmä jäljittää nämä solut ja tappaa ne kehittyneellä asevalikoimalla, mm. poraamalla reikiä solujen seinämiin ja pumppaamalla nestettä solun sisään saaden ne hajoamaan ja kuolemaan.)

Huolimatta kaikista korkeisiin kolesterolitasoihin liittyvistä ongelmista tämä tärkeä aine ei ole sellainen, jonka meidän pitää poistaa kehostamme. Kolesteroli tekee paljon enemmän hyvää kuin haittaa. Haitta on yleensä muista ongelmista johtuva oire. Jälleen kerran haluan korostaa, että ”huono” kolesteroli tarttuu valtimoiden seinämiin estääkseen vain välittömän sydänvaivan, ei aiheuta sitä. Kehon tarkoitus ei ole tehdä itsemurhaa, vaikka lääkärit mielellään viittaavat tähän käyttämällä tukahduttavia, radikaaleja hoitoja.

Sen seikan, että kolesteroli ei koskaan kiinnity laskimoiden seinämiin, pitäisi kuulua kolesterolikeskusteluun. Kun lääkäri testaa kolesterolitason, hän ottaa verinäytteen laskimosta, ei valtimosta. Koska laskimoverenkierto on paljon hitaampaa kuin valtimoverenkierto, kolesterolin pitäisi tukkea laskimot paljon nopeammin kuin valtimot, mutta näin ei koskaan tapahdu. Miksi? Koska valtimon seinissä ei ole hankaumia tai repeämiä, jotka tarvitsevat paikkaamista. Kolesteroli tarttuu vain valtimoihin päällystääkseen ja peittääkseen hankaumat ja suojellakseen alla olevia kudoksia ikään kuin vedenpitävä side. Laskimot eivät ime proteiineja peruskalvoihinsa niin kuin tapahtuu hiussuonissa ja valtimoissa, ja siksi ne eivät ole alttiita tämän tyyppisille vaurioille.

”Huono” kolesteroli pelastaa henkiä; se ei ota hengiltä. LDL mahdollistaa veren kulun vaurioituneiden verisuonten kautta aiheuttamatta hengenvaarallista tilannetta. Teoria, että korkea LDL-kolesteron sydänverisuonitautien pääsyy, on todistamatta ja epätieteellinen. Se on harhaanjohtanut väestöä uskomaan, että kolesteroli on vihollinen, jota vastaan on taisteltava ja joka on tuhottava hinnalla millä hyvänsä. Ihmisillä tehdyt tutkimukset eivät ole osoittaneet kolesterolin ja sydäntaudin välistä syy-seuraus -suhdetta. On olemassa satoja tutkimuksia, joiden tarkoitus oli todistaa, että tällainen suhde on olemassa, mutta ne eivät paljastaneet muuta kuin, että on olemassa kolesterolin ja sydäntautien välinen tilastollinen korrelaatio – onneksi, saattaisin lisätä. Ellei olisi vaurioituneisiin valtimoihin tarttuvaa ”pahaa” kolesterolia, meillä olisi miljoonittain enemmän sydänkohtauksiin kuolleita kuin nyt. Päinvastoin, kymmenet sitovat tutkimukset ovat osoittaneet, että sydäntaudin riski lisääntyy merkittävästi henkilöillä, joiden HDL-taso alenee. Olisi paljon viisaampaa selvittää, mikä pitää HDL-tason normaalina kuin estää maksan kolesterolin tuotantoa ja tällä tavalla tuhota tämä arvokas elin. Kohonnut kolesterolitaso ei ole sydäntaudin syy vaan tasapainottoman maksan, tukkeutuneen, nestevajauksesta kärsivän verenkiertojärjestelmän ja huonon ruokavalion ja huonojen elintapojen seuraus.

Jos lääkärisi on kertonut, että kolesterolin alentaminen statiineilla suojelee sydänkohtauksilta, teitä on karkeasti johdettu harhaan. Eniten määrätty lääke kolesterolin alentamiseen on Lipitor. Ehdotan, että luette seuraavan varoituksen, joka esitetään Lipitorin virallisilla kotisivuilla:

”LIPITOR (atorvastatin calcium) on reseptilääke, jota käytetään alentamaan kolesterolia. LIPTOR ei ole kaikkia varten, mukaan lukien ne, joilla on maksasairaus tai mahdollisia maksaongelmia eikä naisille jotka imettävät, odottavat tai voivat tulla raskaaksi. LIPITORin ei ole osoitettu estävän sydäntautia tai sydänkohtauksia.”

Journal of the American Medical Association -lehdessä julkaistun tutkimuksen Cholesterol and Mortality (kolesteroli ja kuolleisuus) mukaan 50-vuotta täyttäneiden kuolleisuus ei lisääntynyt korkean kolesterolin takia. Sama tutkimus osoitti, että jokaista 1 mg/dl:n kolesterolin laskua kohti kuoleman riski lisääntyi 14 %. Toisin sanoen statiinien ottaminen voi tappaa. 

Kysymykseni on tämä: Miksi vaarantaa potilaan terveys tai henki antamalla hänelle lääkettä, jolla ei ole minkäänlaista vaikutusta ehkäistä sitä sairautta, johon se on määrätty? Syy miksi kolesterolitason alentaminen ei voi estää sydäntauteja on, että kolesteroli ei aiheuta sydänsairauksia. Hiljattain tehdyssä sydäntauteja koskevassa tutkimuksessa kolesterolitason alentaminen ei ollut enää osana suosituksia – mutta yritäpä kertoa tämä statiineja määrääville lääkäreille tai lääkevalmistajille.

Tärkein asia kolesterolin kohdalla on kuinka tehokkaasti ihmisen keho käyttää kolesterolia ja muita rasvoja. Kehon kyky sulattaa, käsitellä ja hyödyntää rasvoja riippuu siitä, kuinka puhtaita ja avoimia maksan sappitiehyet ovat. Kun sapen virtaus on esteetön ja tasapainossa niin LDL kuin HDL -tasot ovat tasapainossa. Sen tähden sappitiehyiden avoimina pitäminen on parhaita keinoja, jota voit noudattaa sepelvaltimosairauden ehkäisemiseksi.

Lähde: The Amazing Gallbladder Flush (Anreas Moritz, MD)

Terveen sydämen salaisuudet

Perinnöllisyystutkimus viittaa nyt vahvasti siihen, että lipoproteiini A:n kehitys oli todennäköisesti geneettinen reaktio sukupuuttoon kuolemisen uhalle vuotavien verisuonten takia. Olisiko tämä voinut olla luonnon keino hoitaa hengenvaarallinen keripukki? Arvioidut ajankohdat lipoproteiinien kehittymiselle apinoilla vastaavat ajanjaksoa, jolloin kädellisten ajatellaan menettäneen kyvyn tuottaa C-vitamiinia.

Kuinka hyvin teoria C-vitamiinin puutoksesta sydän- ja verisuonitautien perussyynä sopii yhteen tosiasioiden kanssa? C-vitamiinin puutos kohottaa kolesterolia, triglyseridejä (veren rasvat), huonoa LDL:ää, apoproteiinia ja lipoproteiini A:ta ja laskee hyvää HDL:ää. Käänteisesti C-vitamiinin saannin lisääminen alentaa korkeaa kolesterolia, triglyseridejä, LDL eli LpA-tasoja ja kohottaa HDL-tasoa.

Kaikkien näiden kolmen edullisten vaikutusten merkitys esi-isillemme olisi voinut olla se, että kesän aikana, jolloin he voivat saada riittävästi C-vitamiinia, lisääntynyt HDL:n tuotanto poistaisi liiallisen kolesterolin. C-vitamiini hillitsee myös kolesterolin liikatuotantoa ja auttaa muuttamaan kolesterolin sappinesteeksi. Tämä kaikki johtaisi tarpeettomien valtimokovettumakertymien vähenemiseen.

Eräässä tutkimuksessa osoitettiin, että päivittäinen 500 mg:n C-vitamiiniannos voi johtaa valtimokovettumakertymien vähenemiseen 2-6 kuukaudessa. ’Tämä käsitys selittää myös, miksi sydänkohtaukset ja aivohalvaukset tapahtuvat nykyään paljon useammin talvella kuin keväällä ja kesällä, lisääntyneen ascorbaatin saannin aikoina’, sanoi Pauling.

Jos C-vitamiinin puutos osoittautuu yleiseksi sydän- ja verisuonitautien syyksi ihmisillä, silloin C-vitamiinitäydennyksestä tulee välttämättä tämän taudin yleismaailmallinen hoito. Pauling ja Rath suosittivat 3-10 g päivässä ja sydän- ja verisuonitautia sairastaville lisäksi noin 3 g lysiiniä (aminohappo). Näiden kahden ravinteen yhdistelmä näyttää parantavan valtimokovettumistaudin. Homokysteiini Kun C-vitamiinin puutos heikentää valtimoita, mikä todellisuudessa aiheuttaa vauriot? Yksi vastaus on vaarallinen proteiini nimeltä homokysteiini. Jos teillä on ollut sydänkohtaus tai aivohalvaus, on yli 50 %:n mahdollisuus, että teillä on korkea homokysteiinitaso.

Tohtori Kilmer McCully, patologi, esitti ensimmäisenä homokysteiiniteorian vuonna 1909. Vasta 1990-luvulla todisteet homokysteiiniteoriasta alkoivat tulla vakuuttaviksi.

Framingham Heart Study vuonna 1995, jossa todettiin, että 11,4 yksikön ylittävä veren homokysteiini lisäsi riskiä. Eräs toinen Washingtonin yliopistossa tehty tutkimus totesi, että korkea homokysteiini kaksinkertaistaa sydänkohtauksen riskin nuorilla naisilla. Todella ratkaiseva oli tutkimus, jonka suoritti the European Concerted Action Group, yhdeksän Euroopan maan lääkäreiden ja tutkijoiden konsortio. He tutkivat 750 alle 60-vuotiasta valtimokovettumista kärsivää henkilöä verrattuna 800 henkilöön, joilla ei ollut tällaista sydän- ja verisuonitautia. He totesivat, että veren korkea kolesteroli oli yhtä suuri sydän- ja verisuonitaudin riskitekijä kuin tupakoiminen tai korkea kolesteroli.

Suhteellisesti esitettynä tämä merkitsee, että 12 %:n lisäys homokysteiinissä kolminkertaistaa sydänkohtauksen riskin miehillä. Jos on sekä korkea homokysteiini että sydäntautia suvussa, sydänkohtauksen riski lisääntyy hurjat 13-14 -kertaiseksi sukupuolesta riippumatta! Niillä, joiden homokysteiinitaso on yli 14 yksikköä, on 82 % lisääntynyt halvausriski verrattuna niihin, joiden homokysteiini on 9,2 yksikköä. Tämän vuoden 1998 tutkimuksen jälkeen yli tuhat tutkimusta on vahvistanut uskomattoman vahvan homokysteiinin ja sydäntautien välisen yhteyden, mikä on paljon vahvempi ja tärkeämpi kuin kolesteroli. Silti homokysteiiniä tuskin koskaan testataan. Vaikka sydäntautien diagnoosissa on paljolti keskitytty kolesteroliin, tosiasia on, että homokysteiinitaso noin 40 kertaa tarkempi sydäntaudin ennuste kuin kolesterolitaso. Yhä uudestaan tapaan sydäntautipotilaita, joilla ei ole korkea kolesteroli eikä heidän homokysteiiniään ole testattu, silti heille määrätään kolesterolia alentavia lääkkeitä kuten statiineja.

Vaikka nämä lääkkeet vähentävät sydäntautikuolleisuutta, niillä ei ole suurta vaikutusta kokonaiskuolleisuuteen. Ne pidentävät elinikää vain 18 kuukaudella. Mutta homokysteiinilukeman alentaminen vähentää jyrkästi kaikista syistä johtuvaa kuolleisuutta ei vain sydänkohtauksista johtuvia. Kysymys siis kuuluu:

Kuinka homokysteiinitasoa alennetaan? Vastaus on vitamiineilla, ei lääkkeillä, erityisesti foolihapolla, B12 ja B6-vitamiineilla. Ihannemäärä riippuu homokysteiinitasosta, mutta riittää, kun sanomme, että kaikkien riskiryhmään kuuluvien tulisi ottaa vähintään 400 mcg foolihappoa, 12 mcg B12-vitamiinia ja 50 mg B6-vitamiinia. Paljon suurempia määriä tarvitaan alentamaan kohonneita homokysteiinilukemia. Koska homokysteiini ei ainoastaan vahingoita valtimoita vaan myös kolesterolia saaden sen keräytymään valtimoihin, homokysteiinin alentamisen voidaan odottaa alentavan myös kolesterolia.

Superravinteita sydämen terveydeksi Sydän- ja verisuonitaudeista ja niiden ehkäisemisestä tiedetään paljon ja epäilemättä lisää tieto vielä löydetään. Kuitenkin harvat yleislääkärit soveltavat tämän hetkistä tietoa ehkäistäkseen ja parantaakseen sydänsairauksia. Seuraavat ohjeet koskevat meitä kaikkia riskien eliminoimiskeinoina ja lisäävät ainakin kymmenen tervettä vuotta elinkaareemme:

 • Välttäkää käristettyjä ruokia ja rajoittakaa lihan ja runsaasti tyydytettyjä rasvoja sisältäviä ruokia. Öljyinen kala kuten makrilli, silli, lohi ja tonnikala ovat parempia.
 • Syökää runsaasti tuoreita hedelmiä ja vihanneksia, joissa on runsaasti kalsiumia, magnesiumia ja kaliumia, erityisesti vihreitä lehtivihanneksia ja papuja, jotka sisältävät paljon folaattia (foolihappo).
 • Syökää runsaasti E-vitamiinia, välttämättömiä rasvoja ja kivennäisiä sisältäviä siemeniä.
 • Älkää lisätkö suolaa valmistaessanne ruokaa tai lautaselle ja rajoittakaa suolattujen ruokien syömistä. Jos käytätte suolaa, käyttäkää Solo-suolaa.
 • pysykää kunnossa, älkää lihoko
 • ei tupakoimista
 • välttäkää pitkäaikaista stressiä
 • Olkaa selvillä verenpaineestanne ja testauttakaa veren rasvataso joka viides vuosi.
 • Ottakaa antioksidantteja, ainakin 400 mg E-vitamiinia ja 2 g C-vitamiinia sekä omega 3 rasvoja EPA:aa ja DHA:ta ja monivitamiinia, joka sisältää B6, B12-vitamiineja ja foolihappoa. Jos teillä on sydänverisuonitauti tai korkea verenpaine seuraava koskee teitä:
 • Kysykää neuvoa ravintoterapeutilta ja mittauttakaa veren rasva-arvot sekä homokysteiini.
 • Jos teillä on alhainen HDL, ottakaa 1 g B3-vitamiinia (niasiini) päivässä. Käyttäkää ’no flush’ -muotoa, jos ette halua hetkellistä punoitusta.
 • Jos teillä on korkea kolesteroli tai triglyseridejä, ottakaa 1000 mg EPA kalaöljyä.
 • Jos teillä on lipoproteiini A:ta, ottakaa ainakin 5 g C-vitamiinia ja 3 g lysiiniä.
 • Jos teillä on korkea homokysteiini, lisätkää B6 ja B12-vitamiinien sekä foolihapon määrää.
 • Jos teillä on korkea verenpaine, ottakaa magnesiumia.
 • Tehkää kaikki voitavanne parantaaksenne ruokavaliotanne ja elämäntapojanne.

  Suomennos Jussi Yli-Panul

Lähde: New Optimum Nutrition Bible (Patrick Holford) 

lauantai, 4. huhtikuu 2015

Tohtori Budwigin syöpää uhmaava ruokavalio

Tohtori Budwigin syöpää uhmaava ruokavalio

“Minulla on vastaus syöpään, mutta amerikkalaiset lääkärit eivät kuuntele. He tulevat tänne ja tekevät huomioita menetelmistäni, jotka tekevät heihin vaikutuksen. Sitten he haluavat tehdä erikoissopimuksen voidakseen viedä sen kotiin ja ansaita paljon rahaa. Minä en suostu siihen, joten minua hyljeksitään kaikissa maissa.”
- tohtori Johanna Budwig

Vuonna 1951 saksalainen biokemisti tohtori Johanna Budwig esitteli maailmalle ruokavalion, joka on sittemmin auttanut parantamaan toivottomimpia potilaita tarjoamalla heille ravintoyhdistelmän, joka korjaa puutokset ja elvyttää lähes kuolleen aineenvaihdunnan. Perustuen omega-3 rasvahappoihin ja runsaasti rikkiä sisältävään proteiiniin Budwig-ruokavalio on tieteeseen perustuva ohjelma, joka on parantanut tuhansia ja tuonut uutta toivoa sairaille ihmisille, jotka luulivat menettäneensä toivonsa.
Myönnän, että ajatus pellavansiemenöljyyn ja raejuustoon perustuvasta ruokavaliosta on useimmille vähemmän kiehtova ja näyttää varmaankin huvittavalta lisäykseltä syöpähoitoja käsittelevässä kirjaan. Tohtori Budwigin kehittämä ruokavalio on auttanut monia ihmisiä toipumaan syövästä ja muista kroonisista sairauksista. Ja hänen menestyksensä osoittaa, että tällä dynaamisella kaksikolla on tosiaan mahdollisuus pelastaa ihmishenkiä.

Johanna Budwigin teoria
Tohtori Johanna Budwig oli rasvojen ja öljyjen asiantuntija ja hän opiskeli myös farmasiaa, fysiikkaa, kasvitiedettä ja biologiaa. Vuonna 1952 tohtori Budwig, joka tuolloin oli Saksan hallituksen vanhempi rasva- ja lääkeasiantuntija, esitti tutkimuksensa kaupallisesti tuotettujen rasvojen ja öljyjen karmeista vaikutuksista kehon soluihin. Vaikka me jo tiedämme, miten rasvat tukkivat valtimomme ja johtavat sydänkohtauksiin, useimmat ihmiset eivät tiedä, että nämä samat rasvat ovat hyvin vaarallisia terveydellemme yleensä.
Kaikki solut toimivat sähköllä ja tohtori Budwig totesi, että nämä samat kaupallisesti jalostetut rasvat ja öljyt voivat heikentää solujen jännitettä, mikä johtaa sairauksiin kuten syöpä.
Tarkemmin sanoen tohtori Budwig osoitti, että kun tyydyttämättömät rasvat käsitellään kemiallisesti, niiden tyydyttämättömät ominaisuudet tuhoutuvat ja niiden elektronikenttä häviää ja samalla tuhoutuu rasvojen kyky toimia proteiinien kanssa ja liueta vesiliukoisiin kehon nesteisiin.
Kuinka tämä siis liittyy syöpään? Tohtori Budwig totesi, että kasvaimia muodostuu usein kehon osiin kuten ihoon ja ruoansulatuskanavaan, joissa on normaalisti monia kasvutapahtumia  ja runsaselektronisten, voimakkaasti tyydyttämättömien rasvojen puute häiritsee oikeaa solukasvua, mikä lopulta johtaa kasvainten muodostumiseen.  
Mutta tohtori Budwig keksi, että muutamat yksinkertaiset ruoat voivat auttaa korjaamaan juuttuneen kasvun soluissamme. Hän totesi, että kun pellavansiemenöljy, jossa on runsaasti elektroneja sisältäviä tyydyttämättömiä rasvoja ja raejuusto yhdistetään, syntyy kemiallinen reaktio, joka muuttaa öljyn vesiliukoiseksi ja helposti solukalvoihin imeytyväksi.

Tosiasioita pellavasta
Pellavansiemenet ja pellavansiemenöljy sisältävät aineita, jotka edistävät hyvää terveyttä. Tällainen on erityisesti välttämätön rasvahappo alfalinoleenihappo (ALA), joka on hyödyllinen sydäntaudissa, suolistotulehduksissa, nivelreumassa ja monissa muissa sairauksissa. Alfalinoleenihapon lisäksi pellavansiemenöljy sisältää myös lignaaneja, joilla näyttää olevan merkitystä syövän ehkäisyssä.
Tutkijat ovat itse asiassa todenneet, että pellavansiemenillä täydennetty ruokavalio saattaa alentaa eturauhas-, rinta- ja ihosyövän muodostumista, kasvua tai leviämistä hiirillä. Rottatutkimuksissa  pellavansiemenien on myös osoitettu vähentävän syöpää edeltäviä paksusuolen polyyppejä. Pienessä 15 miehen tutkimuksessa todettiin, että vähärasvainen ruokavalio ja pellavansiemenet alensivat veren PSA-tasoa ja hidastivat hyvänlaatuista eturauhasen kasvua osoituksena siitä, että se saattaisi auttaa pienentämään eturauhassyöpäriskiä.
Toisessa tutkimuksessa, joka koski 25 eturauhassyöpää sairastavaa miestä, todettiin, että vähärasvainen ruokavalio, joka sisälsi pellavansiemenrouheita, hidasti syöpäsolujen kasvua ja nopeutti syöpäsolujen kuolemaa.
Vielä eräässä tutkimuksessa, joka koski ravintorasvojen vaikutuksia rintasyövän kasvuun ja leviämiseen, todettiin, että kasvainten kasvu oli paljon hitaampaa pellavansiemenöljyryhmässä verrattuna hiiriin, joita ruokittiin vakioruoalla.

Budwig-ruokavalio
On tietenkin muutamia seikkoja, jotka tulisi tietää, ennen kuin lähdet omaan Budwig-seikkailuusi. Ensiksi, ostaessasi pellavansiemenöljyä suuntaa ensin luontaistuotekauppasi kylmäosastolle ja yritä välttää runsaasti lignaaneja sisältäviä öljyjä (jääkaapissa säilytetyt vähän lignaaneja sisältävät lajit maistuvat paremmalta).
Kuten kaikissa syöpädieeteissä, tulisi välttää sokeria, eläinrasvoja, lihaa, margariinia, voita, salaatinkastikeöljyjä (paitsi extra virgin oliiviöljyä ja balsamietikkaa tai sitruunaa) ja kaikkia runsaasti säilöntäaineita sisältäviä ruokia, koska ne ovat myrkyllisiä elimistölle ja hidastavat paranemista.
Ja vielä yksi epätavallinen, mutta tärkeä puoli Budwig-dieetissä on ruoantähteiden välttäminen. Ruoka tulisi valmistaa tuoreena ja syödä pian valmistamisen jälkeen 15-20 minuutin kuluessa, jotta saadaan terveyttä edistäviä elektroneja ja entsyymejä.
Yleensä raejuuston ja pellavansiemen yhdistelmä sisältää 2 ruokalusikallista raejuustoa ja 1 ruokalusikallisen öljyä. Päiväsuositus on 6-8 ruokalusikallista öljyä, mutta tohtori Budwig suosittaa annoksen lisäämistä vähitellen täyteen määrään. (Haimasyöpää sairastavien on ehkä lisättävä määrää vähitellen vain teelusikallinen kerralla.)
Ennen kuin huolestut, että sinun on elettävä pelkästään pellavansiemenillä ja raejuustolla, saanen rauhoittaa mieltäsi. Nämä ovat ensisijaisia parantavia aineita, mutta ne eivät ole ainoita ruokia, joita saat syödä. Tohtori Budwig kehottaa käyttämään paljon myös tuoreita hedelmiä, vihanneksia, pähkinöitä ja kokoviljaa. Lisänä voi käyttää kaakaota, kookosta ja kanelia.

Ota Budwig-ruokavalion edut vaikka sinulla olisi laktoosi-intoleranssi
Jos sinulla on laktoosi-intoleranssi ja haluat kokeilla Budwig-ruokavaliota, harkitse seuraavaa vaihtoehtoa raejuustolle:
•     Käytä raakamaitoa ja raakamaitotuotteita, jos niitä saa
•     Käytä vuohenmaitoa lehmän maitotuotteiden sijasta
•     Käytä luomukefiiriä
•     Ota laktaasientsyymiä raejuuston kanssa
•     Kokeile Nancy’s Cottage Cheese, joka valmistetaan maitoviljelmillä
•     Siivilöi kefiiri hienon musliinikankaan läpi saadaksesi rahkaa, jonka koostumus on kermaisen juustoinen

Kärsivällisyys ja sitkeys kannattavat
Tohtori Budwig tähdentää, että hänen ruokavalionsa vaatii aikaa toimiakseen. Tulosten saaminen voi kestää jopa kuusi kuukautta. Hän sanoo myös, että senkin jälkeen, kun syöpä on aisoissa, on tärkeää jatkaa ylläpitoannoksilla eli noin 1 ruokalusikallinen öljyä 45 painokiloa kohti uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Suomennos Jussi Yli-Panula
lootuskirja@kolumbus.fi

Lähde: Tomorrow’s Cancer Cures Today
25 secret therapies from around the world
(Allan Spreen)
Lisää tietoa tohtori Budwigista ja hänen ruokavaliostaan löydät kirjoista:
- Flax Oil as a True Aid Against Arthritis, Heart Infarction, Cancer, and Other Diseases
- The Oil-Protein Diet Cookbook
- Cancer - The Problem and the Solution

perjantai, 6. maaliskuu 2015

Magnesiumin puutos

Magnesiumin puutos diagnosoidaan usein väärin, koska se ei näy verikokeissa - vain 1 % kehon magnesiumista on varastoituneena veressä.

Useimmat lääkärit ja laboratoriot eivät sisällytä magnesiumia normaaleihin verikokeisiin. Näin ollen useimmat lääkärit eivät tiedä, milloin heidän potilaillaan on magnesiumin puutos, vaikka tutkimusten mukaan valtaosa ihmisistä kärsii siitä. Miettikää tohtori Norman Shealin lausuntoja, “Kaikkiin tunnettuihin sairauksiin liittyy magnesiumin puutos” ja että “magnesium on tärkein kivennäinen, jota tarvitaan jokaisen solun sähkötasapainon ylläpitämiseen kehossa. Magnesiumin puutos saattaa olla syynä useimmissa sairauksissa useammin kuin minkään muun ravinteen puutos.” Hänen lausumansa totuus osoittaa ammottavan aukon nykyaikaisessa lääketieteessä, mikä selittää melkoisen osan iatrogeenisista (lääketieteellisten toimenpiteiden aiheuttamista) kuolemista ja sairauksista. Koska magnesiumin puutos jää paljolti vaille huomiota, miljoonat ihmiset kärsivät turhaan tai heidän oireitaan hoidetaan kalliilla lääkkeillä, kun ne voitaisiin hoitaa magnesiumravintolisällä.
Magnesiumin jano tai nälkä on tunnistettava sinänsä, koska allopaattinen lääketiede (koululääketiede) on hukassa tässä suhteessa. Todellisuudessa kyseessä on paljon hienovaraisempi asia kuin nälkä tai jano, mutta sitä voidaan verrata näihin. Mutta maailmassa, missä sekä lääkärit että potilaat eivät kiinnitä huomiota edes janoon ja nesteytyksen merkitykseen, voimme tuskin toivoa, että magnesiumiin alettaisiin kiinnittää huomiota.

Harvat ihmiset ovat tietoisia magnesiumin merkityksestä kehossamme. Magnesium on kaikista tärkein kivennäinen kehossamme. Hapen, veden ja perusruoan jälkeen magnesium saattaa olla tärkein kehomme tarvitsema alkuaine, mutta jota tuskin tunnetaan. Se on tärkeämpi kuin kalsium, kalium tai natrium ja säätelee kaikkia näitä kolmea. Miljoonat kärsivät päivittäin magnesiumin puutteesta tietämättään.

Itse asiassa janon tunteen ja elektrolyyttien puutteen välillä näyttää olevan yhteys. Muistan erään henkilön kysyneen, “Miksi minulla on nestevajaus ja jano, kun juon niin paljon vettä?” Jano voi tarkoittaa ei ainoastaan veden puutetta vaan myös sitä, että ravinteiden ja elektrolyyttien saanti on riittämätöntä. Magnesium, kalium, bikarbonaatti, kloridi ja natrium ovat pääesimerkkejä ja tästä syystä esimerkiksi magnesiumkloridi on niin hyödyllinen.

Magnesiumin puutos
Muistatte ajan, jolloin lääkäreillä oli tapana sanoa potilailleen ongelman johtuvan korvien välistä. Se oli aika, jolloin lääkärien ammattikunta osoitti tietämättömyytensä. Magnesiumin puute tasolla tai toisella on piina. Oli sitten kyse innokkaasta urheilijasta, jonka urheilusuoritus on heikentynyt tai magnesiumin puute häiritsee unta ja aiheuttaa muita ongelmia, jotka heijastuvat elämänlaatuun. Lääkärit eivät ole käyttäneet asiaankuuluvia magnesiumtestejä - seerumin verikokeet vain vääristävät heidän havaintonsa. Magnesium ei ole ollut heidän tutkakuvassaan niiden vuosikymmenien aikana, jolloin magnesiumin puutokset ovat lisääntyneet.

Magnesiumin puutoksen oireet
Ensimmäiset magnesiumin puutosoireet voivat olla hienovaraisia, koska suurin osa magnesiumista on varastoituneena kudoksiin. Jalkakrampit, jalkasärky tai lihasnykäykset voivat olla ensimmäinen merkki. Muita varhaisen puutoksen merkkejä ovat ruokahalun katoaminen, pahoinvointi, oksentelu ja heikkous. Kun magnesiumin puute pahenee, voi esiintyä tunnottomuutta, kutinaa, kohtauksia, persoonallisuusden muutoksia, epänormaalia sykettä ja sepelvaltimokramppeja.
Tohtori Sidney Baker esitti täydellisen yhteenvedon tuoreessa artikkelissaan: “Magnesiumin puute voi haitata lähes kaikkia elimiä. Luurankolihaksissa voi esiintyä nykäyksiä, kramppeja, jännitystä, arkuutta mukaan lukien selkä- ja niskakivut, jännityspäänsärky ja leukanivelen toimintahäiriö. Voi olla myös kireyttä rinnassa tai epämääräinen tunne, ettei voi vetää henkeä syvään. Joskus ihminen voi huokailla paljon.”

“Sileiden lihasten heikentyneen supistumisen oireita ovat ummetus, virtsatiekouristukset, kuukautiskrampit, nielemisvaikeus tai pala kurkussa, johon sokerin syöminen altistaa. Lisäksi on valonarkuus, erityisesti vaikeus sopeutua vastaan tulevan auton kirkkaisiin valoihin (ei silmäsairautta) ja herkkyys kovalle äänelle, joka johtuu korvan jalustinlihaksen (välikorvan sisin kuuloluu) jännityksestä.”
“Magnesiumin puutos vaikuttaa merkittävästi keskushermostoon. Oireita ovat unettomuus, ahdistuneisuus, ylivilkkaus, jatkuva levoton liikehdintä, avoimen paikan kammo ja kuukautisia edeltävä ärtyneisyys. Ääreishermoston magnesiumin puutteen oireita ovat tunnottomuus, kutina ja muut epänormaalit tuntemukset kuten suhahdukset ja värinän tuntemukset.”
“Sydänverisuoniin liittyviä oireita tai merkkejä ovat sydämen tykytykset, rytmihäiriöt ja angiina pectoris (rintakipu), joka johtuu sydänverisuonien kouristuksista, korkeasta verenpaineesta ja hiippaläpän vuodosta. On huomattavaa, että kaikkia oireita ei tarvitse esiintyä osoituksena magnesiumin puutteesta, mutta monet niistä esiintyvät yhdessä. Esimerkiksi ihmisillä, joilla on hiippaläpän vuoto, on usein sydämentykytystä, ahdistuneisuutta, paniikkihäiriöitä ja kuukautisia edeltäviä oireita. Magnesiumin puutteesta kärsivät ihmiset ovat usein kireitä. Muita yleisiä oireita ovat suolanhimo, hiilihydraattien, erityisesti suklaan intoleranssi ja rintojen arkuus.”
Kaikki kehon solut, kuten aivosolut,  tarvitsevat magnesiumia ja se kuuluu tärkeimpiin kivennäisiin ravintolisänä johtuen sen elintärkeästä tehtävästä sadoissa entsyymijärjestelmissä ja toiminnoissa, jotka liittyvät soluaineenvaihduntaan. Lisäksi se on välttämätön proteiinien tuotolle rasvojen ja hiilihydraattien hyväksikäytössä. Magnesiumia ei tarvita vain tiettyjen kehoa puhdistavien entsyymien tuotannossa vaan se on tärkeä myös solujen puhdistumiseen liittyvässä energiantuotannossa. Magnesiumin puute voi haitata lähes kaikkia elintoimintoja.

Me tarvitsemme magnesiumia joka päivä samoin kuin vettä. Niin magnesiumin kuin vedenkin tarve on ikuinen ja kun vedessä on magnesiumia, elämä ja terveys paranevat.

Yksi pääsyistä, miksi lääkärit antavat miljoonia lääkemääräyksiä joka vuosi, on paljolti riittämättömästä magnesiumköyhästä ravinnosta johtuva hermostuneisuus, ärtyisyys ja rauhattomuus. Ihmiset, joilla on vain lievä magnesiumin puute, ovat ärtyisiä, kireitä, melulle herkkiä, äkkipikaisia, pelokkaita ja riidanhaluisia. Jos puutos on vakava tai pitkäkestoinen, saattaa esiintyä nykimistä, vapinoita, epäsäännöllistä pulssia, unettomuutta, lihasheikkoutta, sääri- ja jalkakramppeja.
Jos magnesiumin puute on vakava, se haittaa erityisesti aivoja. Hämärtynyt ajattelu, sekavuus, hämmennys, selvä masentuneisuus ja jopa pelottavat juoppohullun harha-aistimukset johtuvat paljolti tämän ravinteen puutteesta ja ne korjaantuvat magnesiumilla. Koska suuria määriä kalsiumia häviää virtsan mukana riitämättömästä magnesiumista johtuen, tämän ravinteen puute aiheuttaa epäsuorasti hammasmätää, luuston heikentymistä, osteoporoosia. Luunkatkeamien ja -murtumien parantuminen on hidasta. B6-vitamiinin avulla magnesium vähentää ja hajottaa kalsiumfostaattimunuaiskiviä.

Magnesiumin puutos saattaa olla yleinen insuliiniresistenssiin liittyvä tekijä. MS-taudin oireita, jotka ovat myös magnesiumpuutoksen oireita, ovat lihaskouristukset, heikkous, nykiminen, lihasrappeuma, virtsan pidätyskyvyttömyys, nopeat silmäliikkeet, kuulon heikentyminen ja osteoporoosi. MS-tautia sairastavilla on enemmän epilepsiaa kuin verrokeilla. Magnesiumin puutos liittyy myös epilepsiaan.

Viitteitä varhaisesta magnesiumin puutoksesta

 • fyysinen ja henkinen väsymys
 • itsepintainen nykiminen silmän alla
 • alaselän, hartioiden ja niskan jännitys
 • päänsäryt
 • kuukautisia edeltävä nesteen keräytyminen ja/tai rintojen arkuus

Mahdollisia magnesiumpuutoksen ilmentymiä ovat

 • päänsäryt
 • voimattomuus
 • väsymys
 • heikkous
 • sekavuus
 • hermostuneisuus
 • ahdistuneisuus
 • ärtyisyys
 • kohtaukset (ja raivonpurkaukset)
 • huono ruoansulatus
 • vaihdevuosien jälkeinen oireyhtymä ja hormonaaliset epätasapainot
 • kyvyttömyys nukkua
 • lihasjäykkyys, kohtaukset ja krampit
 • elinten kalkkeutuminen
 • epänormaali syke

Ankara magnesiumin puutos voi johtaa veren alhaiseen kalsiumtasoon. Magnesiumin puutos liittyy myös veren alhaiseen kaliumiin. Magnesiumtasot laskevat yöllä heikentäen REM-univaiheita ja unen laatua, josta ei herää virkistyneenä. Päänsäryt, näön hämärtyminen, suuhaavat, väsymys ja ahdistus ovat myös varhaisia merkkejä magnesiumin vähenemisestä.
Kestopuheenaiheena oleva sydäntauti on terveyskriisi numero yksi. Korkea verenpaine on hiljainen tappaja ja diabetes, Alzheimerintauti sekä joukko muita kroonisia sairauksia tuhoaa kansalaisia ja heidän perheitään yhä enemmän.

Ankaran magnesiumin puutoksen merkkejä ovat

 • äärimmäinen jano
 • äärimmäinen nälkä
 • tihentynyt virtsaaminen
 • haavaumien tai mustelmien hidas paraneminen
 • ihon kuivuus ja kutina
 • selittämätön laihtuminen
 • näön hämärtyminen, joka vaihtelee päivästä toiseen
 • epätavallinen väsyneisyys tai uneliaisuus
 • käsien tai tai jalkojen kutina tai tunnottomuus

Mutta hetkinen, eivätkö nämä ole samoja oireita kuin diabeteksessa? Monilla ihmisillä on diabetes noin 5 vuotta, ennen kuin oireet ilmenevät selvästi. Tuolloin joillakin ihmisillä on jo silmä-, munuais-, ien- tai soluvaurioita, jotka johtuvat solujen rappeutumisesta, mikä puolestaan johtuu insuliiniresistenssistä ja magnesiumin puutoksesta. Kun tähän taudinkuvaan lisätään vielä hieman elohopeaa ja arsenikkia, niin kas, meillä on sairaus nimeltä diabetes.

Magnesiumin puutos on samanmerkityksinen diabeteksen kanssa ja on monien joskaan ei kaikkien sydänverisuoniongelmien perussyy.

Magnesiumin puutos ennustaa diabetesta ja sydäntautia. Diabeetikot tarvitsevat magnesiumtäydennystä, koska he menettävät enemmän magnesiumia kuin muut ihmiset. Kahdessa miehillä ja naisilla tehdyssä uudessa tutkimuksessa eniten magnesiumia ruokavaliossaan saaneet sairastuivat 2-tyypin diabetekseen vähiten todennäköisesti (the January 2006 issue of the journal Diabetes Care). Hyvin harvoissa tutkimuksissa on tähän mennessä tarkasteltu ravintoon sisältyvän magnesiumin pitkäaikaisia vaikutuksia diabetekseen. Tohtori Simin Liu (the Harvard Medical School and School of Public Health in Boston) sanoo: “Tutkimuksemme antoivat suoraa näyttöä siitä, että suuremmalla magnesiumin saannilla saattaa pitkällä aikavälillä olla riskiä pienentävä vaikutus”, sanoo Liu, joka osallistui molempien tutkimusten tekemiseen. Magnesiumin jano on osa kehon reaktiota virtsaamistiheyteen. Liiallinen virtsaaminen on kehon yritys päästä eroon liiasta glukoosista veressä. Tämä liiallinen virtsaaminen aiheuttaa janon lisääntymisen. Meidän on kuitenkin tarkasteltava tämän epätasapainon syytä. Meidän on tunkeuduttava syvemmälle syiden kerroksiin. Kehon on päästävä eroon glukoosista lisääntyvän insuliiniresistenssin takia ja tuota resistenssiä ylläpitää magnesiumin puutos, josta seuraa samalla, että kuona-aineet ovat haitallisempia.

Kun diabeetikon verensokeri nousee liikaa, keho tuottaa ketoneja rasvojen hajoamisen sivutuotteena. Nämä ketonit happamoittavat veren ja kehittyy asidoosi, joka puolestaan johtaa diabeetikon ketoasidoosiin (Diabetic Ketoacidosis). Tämä on hyvin vaarallinen tila, joka voi johtaa koomaan ja kuolemaan. Sitä nimitetään myös diabeetikon koomaksi, joka on yleinen tapa diagnosoida 1-tyypin diabetes. Jos nämä henkilöt eivät saa neuvoja sellaisiin oireisiin kuten virtsaaminen, joka lisää janoa, he voivat kuolla diabeetikon koomaan.

Suun kautta nautittavat magnesiumravintolisät vähentävät punasolujen nestevajausta. Yleensä optimaali elektrolyyttien tasapaino on välttämätön nesteytyksen ylläpitämisessä mahdollisimman hyvänä. Diabeetikkojen janon alkusyynä on magnesiumin puutos ja vastaavasti liikakalsium soluissa. Myös perustavimman ravinteemme veden on vaikea päästä soluihimme, koska munuaisten kautta poistuu enemmän.

Autismi ja magnesiumin puutos
Hoidettaessa lasten autismia ja muita neurologisia häiriöitä on tärkeää tuntea alhaisen magnesiumin merkit: levottomuus, kyvyttömyys olla paikallaan, kehon keinuttaminen, hampaiden narskuttelu, hikka, meluherkkyys, tarkkaavaisuuden puute, heikko keskittyminen, ärtyisyys, aggressiivisuus, äkkipikaisuus ja stressialttius. Voimme odottaa, että nykyajan lapsilla on suuri magnesiumin puutos useista syistä.

 1. Heidän ravinnostaan on poistettu magnesium, koska, kuten edempänä näemme, ravinnon magnesiumpitoisuus on yleensäkin laskussa huolestuttavasti.
 2. Monien lasten syömä ruoka on pitkälle jalostettua roskaruokaa, josta ei saa todellista ravintoa keholle.
 3. Useimmilla lapsilla kivennäiset eivät imeydy ruoansulatuksessa. Magnesiumin imeytyminen riippuu suoliston kunnosta, joka on täysin heikentynyt vuotavan suolen oireyhtymissä ja muissa suolisto-ongelmissa, joita esiintyy valtaosassa autismin oireyhtymiä.
 4. Lääkärien käyttämät suun kautta otettavat ravintolisät eivät imeydy helposti, koska ne eivät ole oikeassa muodossa ja koska magnesiumin annostus suun kautta ei yleensäkään ole helppoa.

Nykyaikaisen lääketieteen pitäisi auttaa ihmisiä eikä vahingoittaa heitä, mutta lähes täydellisestä tietämättömyydestä johtuen he lopultakin paremminkin vahingoittavat kuin auttavat, sillä monet lääketieteen toimenpiteet alentavat magnesiumtasoa, kun niiden tulisi lisätä sitä. Monet, joskaan ei kaikki, farmaseuttiset lääkkeet vähentävät magnesiumvaroja siinä määrin, että leikkaukset ilman magnesiumlisää ovat paljon vaarallisempia.
Lääketieteen ylimielisyys on todellisuudessa tietämättömyyttä ja ainut syy, miksi tietämättömyys ja ylimielisyys hallitsevat lääketieteen pelikenttää on ahneus, vallan- ja rahanhimo. Ihmisluonne näyttäytyy pahimmillaan nykylääketieteessä, kun sen pitäisi olla parhaimmillaan. On surullista, että ihmisten on kärsittävä tarpeettomasti ja erityisen traagista on se, että allopaattinen lääketiede on kääntänyt selkänsä Hippokrateen valalle ja kaikelle sille, mitä se tarkoittaa.

Yksityiskohtaisempaa tietoa saa kirjasta Transdermal Magnesium Therapy (Marc Sircus)

Lähde: http://drsircus.com/medicine/magnesium/magnesium-deficiency-symptoms-diagnosis

Suomennos Jussi Yli-Panula
lootuskirja@kolumbus.fi

Suomentajan huomautus
Hyvin imeytyvä magnesiumin muoto on magnesiumsitraatti, jota saa eri kauppanimillä luontaistuotekaupoista.
Parhaiten imeytyvä magnesium on iholle siveltävä magnesiumkloridi. Tätä magnesiumlajia ei ehkä ole luontaistuotekaupoissa, mutta osoitteessa www.lootuskauppa.fi sitä on tarjolla.
Hiljattain markkinoille on tullut magnesiumtreonaatti (magnesium L-threonate), joka ylittää aivoveriesteen parantaen muistia ja kognitiivisia kykyjä yleensä. Magnesiumtreonaattia tuskin saa vielä Suomesta. Luxemburg on EU-maa (ei tullimuodollisuuksia), josta sitä saa, Googleen supersmart ja sitten hakukenttään magnesium threonate. Magnesiumtreonaattia löytyy myös www.lifeextensioneurope.com. Sijoita hakusanakenttään sana magnesiumtreonaatti.