Version:1.0 StartHTML:0000000167 EndHTML:0000043945 StartFragment:0000000454 EndFragment:0000043929

Julkaistaan Life Extension luvalla

Kongestiivinen sydämen vajaatoiminta aiheuttaa Yhdysvalloissa 310.000 kuolemaan joka vuosi.(1) Yli 5,8 miljoonaa amerikkalaista kärsii tästä sairaudesta, missä sydän ei jaksa pumpata riittävästi verta kehon tarpeisiin.(2)

Vuonna 2014 julkaistussa tutkimuksessa arvioitiin sydäntautipotilaita, jotka ottivat koentsyymi Q10-ravintolisää vakiohoidon lisäksi. Tulosten mukaan sydän- ja verisuonitautikuolleisuus väheni 44 % Q10-ryhmässä verrattuna plaseboryhmään, joka sai vain vakiohoitoa.(3)

Kun tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kaikista syistä johtuvia kuolemia, Q10:tä saavien kaikista syistä johtuva kuolleisuus väheni 42 %. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella, jos kaikki sydäntautipotilaat ottaisivat Q10-ravintolisää, yli 120.000 amerikkalaisen henki säästyisi joka vuosi.

Mielenkiintoista tässä tutkimuksessa on tämä: Jotta Q10 tuottaisi nämä vahvat ihmishenkiä pelastavat hyödyt, sitä pitää ottaa pitkän aikaa. Päinvastoin kuin sellaisten sydänlääkkeiden kuten beetasalpaajat, jotka vaikuttavat välittömästi,(4) solunsisäisen Q10-pitoisuuden on lisäännyttävä, jotta nämä kliiniset parannukset voidaan saavuttaa.

Terveysvalintojen vapautta kannattavat ehkä muistavat FDA:n 1980- ja 1990-luvuilla käynnistämän jihadin, mikä johti tuotteiden takavarikointiin ja rikossyytteisiin Q10-ravintolisän myyjiä vastaan.(5,6) Kuten pian saatte lukea, FDA:n sensuurin aiheuttamat kuolemat ovat huikean suuret.

Tässä artikkelissa esitetään, kuinka Q10:tä on käytettävä nopeiden hyötyjen saavuttamiseksi ja miksi tämän asian selvittäminen on kestänyt näin kauan.

Monet ihmiset luulevat, että koentsyymi Q10 keksittiin Japanissa, koska siellä se ensin hyväksyttiin lääkkeenä sydäntaudin hoitoon.7-9 Japanilaiset kuuluvat maailman suurimpiin Q10:n tuottajiin.(8,10)

Todellisuudessa Q10 eristettiin ensimmäiseksi naudan sydämistä Wisconsinin yliopistossa vuonna 1957.(9)

Tätä tutkimusta jatkettiin yhteistyössä professori Karl Folkersin kanssa. Hän johti tutkimuksia Merck & Co -yhtiössä ja myöhemmin Stanfordin tutkimuskeskuksessa ja Teksasin yliopistossa Austinissa.(11-14)

1960- ja 1970-luvuilla Q10:stä julkaistiin lukuisia positiivisia tuloksia.15-20 Vasta vuonna 1983 amerikkalaiset saivat ensimmäisen kerran kuulla Q10:stä Life Extension -säätiön julkaisemasta artikkelista.(21)

FDA:n vastaus oli, että Q10:tä ei voitu laillisesti myydä, koska se on reseptilääke, joka edellyttää heidän hyväksymistään. FDA meni vielä pidemmälle sanoen, että Q10 on terveysriski. Q10-ravintolisät takavarikoitiin meiltä kahdesti ja palautettiin kahdesti kahden onnistuneen oikeuskäsittelyn tuloksena, joilla tehtiin tyhjäksi FDA:n yritys kieltää kuluttajilta Q10:n saanti.

Mieletön säännöstelyrakenne, jonka mukaan FDA toimii, aiheutti kaksi ongelmaa. Se mahdollisti sen, että Japanilaiset voivat käyttää hyväkseen amerikkalaista keksintöä amerikkalaisten kuluttajien kustannuksella. Paljon pahempaa oli se, että Q10:tä vastaan luotu byrokratia aiheutti miljoonien amerikkalaisten kuoleman, jota dokumentoimme tämän artikkelin lopussa.

Miksi koentsyymi Q10 hämmensi kardiologeja

Yhdysvaltalaiset lääkärit ovat tottuneet lääkkeisiin, joilla on välitön vaikutus. Esimerkiksi, jos potilaalle määrätään statiinilääke (kuten Lipitor), hänen LDL-kolesterolitasonsa laskee aina jyrkästi. Verenpainelääkkeillä on tavallisesti nopeasti verenpainetta alentava vaikutus. Verenohennuslääkkeet (kuten warfarin, marevan) ohentavat nopeasti potilaan veren. Tällaiset nopeasti vaikuttavat lääkkeet ovat sellaisia, joita lääkärit ja FDA ovat tottuneet arvioimaan.

Kun Q10 tuli käyttöön, se ei useinkaan vastannut valtavirran lääketieteen odotuksia selvästä ja välittömästä vaikutuksesta, erityisesti kongestiivista sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilaalla. Joten refleksinomainen reaktio valtavirran taholta oli, että Q10:llä ei ole merkittävää kliinistä hyötyä.

Uusin tutkimus vahvisti, että tarvitaan huomattavan pitkä aika, ennen kuin Q10-tasot kohoavat siinä määrin, että niillä on merkittäviä kliinisiä hyötyjä, kuten kaikista syistä johtuva kuolleisuuden väheneminen 42 %:lla. Tämä tutkimus vahvistaa sen, mitä tässä lehdessä julkaistiin vuosikymmeniä sitten.

Life Extensionissa keksimme jo kauan sitten, että pieninä annoksina kroonista tautia sairastaville annettuna Q10 ei tarjonnut tarvittavaa hyötyä. Meille selvisi, että tarvittiin paremmin imeytyviä Q10:n muotoja suurempina annoksina.

Peter Langsjoenin uraauurtava työ

Tohtori Peter Langsjoenin katsotaan kuuluvan maailman parhaisiin asiantuntijoihin Q10:n käytössä sydäntaudeissa.22 Hän tekee tutkimusta ja pitää vastaanottoklinikkaa Tylerissa Teksasissa ja hän on tieteellisen neuvonantajalautakunnan pitkäaikainen jäsen.

Peter Langsjoenin ainutlaatuisuus kardiologien keskuudessa perustuu siihen, että hän mittaa Q10-tason potilaittensa verestä varmistaakseen, että sen imeytyminen on riittävä tuottamaan kliinisen vasteen.

Kuten tässä julkaisussa seitsemän vuotta sitten kerrottiin, tohtori Langsjoen totesi, että pitkälle edennyttä sydämen vajaatoimintaa sairastavien veren Q10-taso ei usein ole riittävä silloinkaan, kun perinteistä Q10:tä käytetään suurina annoksina.(23)

Hän havaitsi, että vaikka vaikeata sydäntautia sairastaville potilaille annettiin 900 mg tavallista Q10-ravintolisää, heidän verensä kokonaistaso oli vain puolet tarvittavasta määrästä.23 Kongestiivista sydämen vajaatoimintaa sairastavat tarvitsevat paljon suurempia määriä tuottamaan kliinisiä parannuksia.

Ubiquinonin kokonaistason terveillä ihmisillä odotetaan kohoavan merkittävästi, kun heille annetaan 900 mg perinteistä ubiquinonia. Tohtori Langsjoen perusteli syytä, miksi ubiquinon ei onnistunut lisäämään kriittisesti sairaiden potilaiden Q10:n tasoa. Hän on nähnyt vaikeasti sairaiden potilaittensa kärsivän suoliston turvotuksen aiheuttamasta imeytymisen heikentymisestä.(23)

Turhautuneena siihen, että suuretkaan annokset ubiquinonia eivät merkittävästi kohottaneet veriarvoja Langsjoen tutki ubiquinolia, joka on paremmin imeytyvä Q10:n muoto. Langsjoen arvioi vaikeasta kongestiivisesta sydämen vajaatoiminnasta kärsiviä potilaita, jotka olivat ottaneet 450 mg ubiquinonia päivässä ja muutti annostuksen 580 milligramman päiväannokseksi ubiquinolia. Tavoitteena oli kohottaa nopeasti Q10:n pitoisuutta sellaisilla potilailla, jotka olivat lähellä kuolla sydäntautiin.

Tohtori Langsjoenin tulokset osoittivat, että ubiquinol lisäsi plasman Q10:n tasoa keskimäärin 1,6 ug/ml:sta 4,6-kertaiseksi.(23) Aikaisemmin julkaistujen tutkimusten mukaan sydänpotilaat tarvitsevat korkeampia Q10:n tasoja saadakseen merkittävää kliinistä hyötyä.24-26 Näiden korkeampien parantavien veriarvojen saavuttamiseksi tohtori Langsjoen totesi, että tarvittiin ubiquinol-nimistä koentsyymi Q10:n lajia.

Surullista on se, että harvat kardiologit kiinnittivät huomiota tohtori Langsjoenin löytöihin, jotka olisivat pelastaneet heidän sydänpotilaittensa hengen. Tohtori Langsjoen sanoi edelleen, että hän saa parhaimmat tulokset, kun ubiquinol aloitetaan varhain sairauden alkuvaiheessa ennen vakavan sydänlihasvaurion kehittymistä.

Merkittävä sydämen toiminnan paraneminen

Sydämen pumppausteholla (ejection fraction) mitataan sydämen pumppaaman veren määrää jokaisen lyönnin jälkeen verrattuna sydämeen jäävän veren määrään.(21)

Terveiden ihmisten sydämen pumppausteho on 55-75 %. Kongestiivista sydämen vajaatoimintaa sairastavien arvo on (20-40) %.27-29

Tohtori Langsjoenin suorittamassa tutkimuksessa sydämen pumppausteho parani keskimäärin vaarallisen alhaisesta 22 %:sta 39 %:iin ubiquinolilla hoidetuilla potilailla, jotka tutkittiin kaikukardiografialla.(23) Tämä edusti 77 %:n toipumista tämän sydämen tehoa mittaavan tutkimuksen mukaan. Korkeammat veren Q10-tasot ja pumppaustehon parantuminen näkyivät merkittävänä kliinisenä kohentumisena näillä vaikeilla sydänpotilailla. Näihin löytöihin perustuen tohtori Langsjoenin tieteellinen ryhmä päätteli.(23)

Vakavaa sydäntautia sairastavilla potilailla ubiquinolin imeytyminen on selvästi parantunut ja plasman Q10-tasojen kohoaminen näkyy selvästi kliinisenä kohentumisena ja vasemman kammion toiminnan parantumisena.”

Päivitys tohtori Langsjoenilta

Life Extensionin neuvoa antava johtokunta 25.4.2012

Tohtori Langsjoen vahvisti aikaisemmat löytönsä ja neuvoi terveitä vanhempia ihmisiä, jotka eivät ottaneet koentsyymi Q10:tä, ottamaan sitä 300-400 mg päivässä ensimmäisen kuukauden ajan ja sitten vähentämään ylläpitoannokseen 100-300 mg päivässä. Tässä kokouksessa Langsjoen esitti, että nuoremmat ihmiset, joiden ruoansulatuskanava on terve, voivat yhtä hyvin hyötyä ubiquinonista, mutta ikääntyneiden ihmisten tulisi harkita ubiquinolia, koska se imeytyy verenkiertoon paljon paremmin.

Kongestiivisen sydäntaudin potilaille Langsjoen suosittaa suuria annoksia ubiquinolia jatkuvasti sydämen pumppaustehon ylläpitämiseksi arvossa, joka vastaa sydämen toiminnan yleisparannusta. Näille sydäntautipotilaille 200 mg ubiquinolia kahdesti päivässä on hyvä annos, jolla luotettavasti päästään parantaviin veren plasma-arvoihin, jotka ylittävät 3,5 ug/ml.

Uusi tutkimus vahvistaa tohtori Langsjoenin tutkimuksen

Tämän artikkelin alussa käsittelemäni tutkimus julkaistiin 25.9.2014 Journal of the American College of Cardiology -lehden online-numerossa Heart Failure. Siinä esiteltiin ubiquinonin (300 mg/päivä) vaikutuksia suureen potilasryhmään, joka sairasti kroonista sydämen vajaatoimintaa.

Kun tätä ubiqinonannosta oli käytetty 16 viikkoa, sydämen pumppaustehossa ei ollut merkittäviä eroja annosta saavien ja plaseboryhmän välillä.

Tutkijat havaitsivat kuitenkin, että kun nämä kroonista sydämen vajaatoimintaa sairastavat potilaat ottivat 300 mg ubiquinonia päivässä kahden vuoden ajan

sydäntautikuolleisuus väheni 44 %
kaikista syistä johtuvat kuolemat vähenivät 42 %
sairaalapäiviä oli 45 % vähemmän (jotkut ihmiset pitävät sairaaloita pahempina kuin vankilaa.)
29 % potilaista koki sydäntaudin vaikeusasteen kääntyneen edullisempaan suuntaan NYHA-luokituksen mukaan (New York Heart Associon classification)

Nämä löydöt ovat mullistavia! Ne osoittavat, että yli 120.000 amerikkalaista voitaisiin pelastaa joka vuosi käyttämällä tätä laajasti tarjolla olevaa ravintolisää. Tämän tutkimuksen tekijöiden johtopäätös oli:

Kroonista sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden pitkäaikainen hoito koentsyymi Q10-ravintolisällä on turvallista, parantaa oireita ja vähentää haitallisia sydäntapahtumia.”

Nämä löydöt vahvistavat tohtori Langsjoenin uraauurtavat tutkimukset, joissa hän käytti erittäin hyvin imeytyvää ubiquinolia (koentsyymi Q10:n muoto) suurempina annoksina jouduttaakseen sydämen pumppaustehon parantumista. Tohtori Langsjoen on havainnut sydämen toiminnan parantuneen jopa kolmessa kuukaudessa ja lähes aina kuudessa kuukaudessa antamalla potilaille 200 mg ubiquinolia kahdesti päivässä.

Kongestiivista sydämen vajaatoimintaa sairastavia amerikkalaisia on yli viisi miljoonaa. Monet eivät voi odottaa kahta vuotta, jotta tavallinen koentsyymi Q10 parantaisi heidän tilaansa ja vähentäisi heidän kuolemanriskiään. Heidän on aloitettava 400-600 milligrammalla ubiquinolia päivässä parantaakseen sydämensä pumppausvoimaa mahdollisimman nopeasti.

Nyt on olemassa vahva näyttö, joka perustuu laajaan, satunnaistettuun monikeskeiseen julkaistuun kokeeseen, jolla saatiin merkittäviä hyötyjä, kun ubiquinolia (300 mg/päivä) käytettiin kahden vuoden ajan vakiohoidon lisäksi. Mielenkiintoiseksi tämän löydön tekee se, että monet sydäntautipotilaat aikaisemmin kokeilivat suhteellisen pientä Q10-annosta ja jos sydämen pumppausvoima ei parantunut nopeasti, he ja heidän lääkärinsä katsoivat Q10:n tehottomaksi. Tämä selittää, miksi valtavirran kardiologit ovat olleet hitaita omaksumaan Q10:n pelastavat hyödyt.

Life Extensionin jäsenenä tiedät nyt kuinka näitä hyödyllisiä vaikutuksia voi nopeuttaa ottamalla oikean annoksen ubiquinolia solujen tarvitsemassa määrin. Kroonista sydämen vajaatoimintaa sairastavalle tämä tieto on kallisarvoinen!

Taistelu koentsyymi Q10:een kohdistuvan kiellon poistamiseksi

Kun vuonna 1983 toimme markkinoille koentsyymi Q10:n, tämän ravinteen kysyntä kasvoi jyrkästi. FDA:n vastaus oli pyrkiä kieltämään se kokonaan, koska heidän mukaansa se oli reseptilääke, joka edellytti hallituksen “hyväksymisen” myyntiin.

Q10-ravintolisää myyvissä yhtiöissä tehtiin kotietsintöjä ja yksilöt (kuten me) joutuivat rikostutkinnan kohteiksi, mikä maksoi suunnattomia summia veronmaksajille. Vuonna 1987 FDA:n agentit Yhdysvaltain aseistetun poliisin kanssa potkivat ovemme auki ja takavarikoivat kaikki Q10 purkit, joka ainoan uutiskirjeen ja muut ravintolisät (magnesium, kalaöljy jne.), joiden he katsoivat olevan “hyväksymättömiä lääkkeitä”. Myöhemmin haastoimme FDA:n oikeuteen ja saimme takaisin kaiken takavarikoidun aineiston. Ravintolisät olivat pilaantuneet ja ne oli heitettävä pois.

Vuonna 1990 FDA teki aseistetun kotietsinnän, jonka kohteena oli Highland Laboratories Oregonissa ja vei sieltä Q10-ravintolisät ja siihen liittyvän kirjallisuuden.48 Yhtiön omistaja sai rikossyytteen ja kulujen maksamisen uhan ja oikeudenkäynnin epävarmuuden edessä tunnusti syyllisyytensä ja hänet määrättiin kuuden kuukauden kotiarestiin.49

Turhautuneena siihen, että me edelleen tarjosimme Q10-ravintolisää FDA kääntyi valtion apteekkien johdon puoleen ja ilmoitti, että Q10:n kaltaiset ravinteet muodostivat uhan ihmisten terveydelle ja siksi ne oli vedettävä pois yleisestä myynnistä ja takavarikoitava. FDA:n pyynnöstä apteekkien johtokunnan tutkijat asettivat Q10-ravintolisämme myyntikieltoon. Samoin kävi eräälle toiselle Q10:n toimittajalle samassa osavaltiossa. Valmistelimme 300-sivuisen haasteen apteekkien johdolle. Siinä todistimme Q10:n turvallisuuden.

Esittelimme kanteen apteekkien johtokunnan asianajajille ja annoimme heille mahdollisuuden poistaa myyntikiellon ennen oikeudenkäyntiä. Luettuaan 300 sivuisen kanteen, jossa osoitettiin Q10:n turvallisuus ja teho, apteekkien johto poisti meitä (ja sitä toista yhtiötä) koskevan myyntikiellon ja lupasi olla milloinkaan enää sokeasti uskomasta FDA:n sanoja. Valtion apteekkien hallitus oli selvästi tyrmistynyt, että FDA oli pettänyt heidät Q10:n turvallisuuden suhteen.

Meidät pidätettiin myöhemmin FDA:n määräyksestä ja kävimme monivuotisen taistelun. Lopulta Yhdysvaltain syyttäjäviranomaiset hylkäsivät FDA:n esittämät syytteet, joiden tarkoituksena oli saattaa meidät vankilaan.

FDA yrittää edelleenkin sensuroida väitteet, että Q10 voi hyödyttää sydäntautipotilaita siitä valtavasta todistusaineistosta huolimatta, että tämä ravinne oikein käytettynä alentaa merkittävästi kuolleisuutta.

Kuinka monta amerikkalaista on tarpeettomasti menehtynyt?

Journal of the American College of Cardiology -lehdessä julkaistujen tulosten mukaan Q10 voi alentaa kongestiivista sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden kokonaiskuolleisuutta 42 %.

Jos kaikki kongestiivista sydämen vajaatoimintaa sairastavat potilaat käyttäisivät Q10:tä oikealla tavalla, hengissä säilyneiden määrä olisi yli 120.000 joka vuosi.

Jos vuosittain henkensä menettäneiden määrä kerrotaan niillä 30 vuodella, jolloin FDA on sensuroinut Q10:tä koskevat tiedot, kuolleiden kokonaismäärä kohoaa 3,6 miljoonaan, mikä on enemmän kuin kaikissa sodissa kaatuneiden määrä.

Tämän sivun taulukossa FDA:n sensuurin aiheuttaneen verilöylyn uhrien määrää verrataan kaikkien Yhdysvaltojen sotilaallisten yhteydenottojen vaatimiin uhreihin vallankumoussodasta alkaen.

Tämän musertavan tilaston perusteella on vaikea perustella, miksi FDA:lla on määräysvalta Amerikan yhteiskunnassa. Koska nettisivuille pääsy on yleismaailmallista, ne amerikkalaiset, jotka haluavat luottaa FDA:han, voivat helposti kirjautua FDA:n sivuille www.fda.gov ja lukea heidän kantansa tietystä ravinteesta, lääkkeestä tai hormonista. Sitten he voivat verrata FDA:n kantaa www.pubmed.gov -sivustolla, jolta voi helposti lukea kaikki julkaistut tieteelliset tutkimukset.

Esimerkiksi, jos PubMed-sivustolle sijoittaa sanat “CoQ10 ja congestive heart failure”, yksistään vuoden 2014 kohdalle ilmestyy 11 uutta tutkimusta lisätodisteena Q10:n tehosta. Silti FDA edelleen sivuuttaa nämä julkaistut tieteelliset tutkimukset sensuroimalla aineen terveysväittämät.

Paljon amerikkalaisia on kuollut maan monissa sodissa. Terrorismin pelko on saanut hallituksemme käyttämään triljoonia dollareita.

Vahinko, että johtajamme eivät tajua, että muuttamalla ravinto-, lääke- ja kosmetiikkalakia, joka lopettaisi FDA:n mielivallan, paljon useampien amerikkalaisten henki säästyisi ja terveydenhoitokulut vähenisivät.

Tilastot puhuvat puolestaan. Jos kysytään, mikä sota aiheutti eniten amerikkalaisten kuolemia, historiasta perillä oleva henkilö mainitsee sisällissodan. Raaka todellisuus on, että koentsyymi Q10-sodat ovat aiheuttaneet paljon enemmän amerikkalaisten kuolemia.

Katastrofaalinen ihmishenkien menetys jatkuu, kunnes tieteen annetaan astua autoritaarisen sanelun tilalle, joka määrää lääketieteellisistä hoito-ohjelmista.

Pidemmän elämän puolesta
William Faloon

Älä hylkää valtavirran hoitoa sydänsairauksiin!

Q10:n jyrkästi kuolleisuutta alentavan vaikutuksen ei saisi houkutella sydäntautipotilaita hylkäämään vakiohoitoa, joka sisältää ACE-estäjiä (kuten enalapril) ja erityisiä beetasalpaajia (kuten carvelil ja joskus spironolactone).

ACE:n (angiotensiinikonvertaasin) estäjien käyttöaiheita ovat kohonnut verenpaine, sydämen vajaatoiminta, sydämen vajaatoiminnan ehkäisy vasemman kammion toiminnan ollessa heikentynyt ja ennusteen parantaminen tietyissä sydänsairauksissa. Hyväksytyt käyttöaiheet ja niiden täsmälliset muotoilut vaihtelevat valmisteittain.

ACE (engl. angiotensin converting enzyme) eli angiotensiinikonvertaasi on entsyymi, jonka vaikutuksesta syntyy angiotensiini II -nimistä ainetta. Angiotensiini II on voimakas verisuonten supistaja, joten sen syntymisen esto laajentaa verisuonia, mikä alentaa verenpainetta ja keventää sydämen pumppaustyötä.

Pätevän kardiologin käsissä on nyt lääkearsenaali, joka on aiheuttanut paradigman muutoksen, mikä merkitsee niiden selviytymisen parantumista, jotka ovat joutuneet kroonisen sydäntaudin kouriin.

The New England Journal of Medicine (Sept 11, 2014) -lehdessä oli referaattiartikkeli valtavista hengissä säilymisen pidentymisistä, joita on tapahtunut vuodesta 1986, kun monilääkehoitoa on määrätty oikein sydäntautipotilaille.51

Tässä artikkelissa esitetyn uuden tutkimuksen vakuuttavuus perustuu siihen, että Q10:tä ja vakiohoitoa saavan ryhmän sydäntautikuolleisuus väheni 44 %. Pelkästään vakiohoitoa saavien ryhmässäkin kuolleisuusriski olisi kuitenkin alentunut merkittävästi verrattuna sellaisiin, jotka eivät saaneet lääkehoitoa lainkaan.

Perinteiset (valtavirran) sydänlääkkeet siis vähentävät merkittävästi sydäntautikuolleisuutta, mutta kun Q10:n annostusta lisätään, kuolleisuusriski alenee vielä 44 %.

Life Extensionissa emme epäröi kritisoida monia FDA:n hyväksymiä lääkkeitä, joilla on rankkoja sivuvaikutuksia ja tehoavat vain minimaalisti. On kuitenkin olemassa lääkkeitä, joiden henkiä pelastavasta vaikutuksesta on laaja käytännön kokemus. Niitä ei siis tulisi välttää monien huonomaineisten lääkkeiden takia.

FDA kielsi Q10:n käytön tohtori Langsjoenin potilaille

Vuonna 1992 FDA ja Teksasin terveysministeriö teki kotietsinnän, joka kohdistui Austin Whole Foods -yhtiöön ja muihin vähittäismyyjiin takavarikoiden näiden koentsyymi Q10-ravintolisät.30

Tämä haittasi ratkaisevasti tohtori Langsjoenin potilaiden mahdollisuutta saada Q10:tä.

Nämä ratsiat perustuivat FDA:n väitteeseen, että Q10 ei ollut turvallinen ravintolisä. Potilaat, jotka olivat säilyneet hengissä, olivat eri mieltä.

Kansalaiset nousivat kapinaan ja protestoivat takavarikointeja kaikin mahdollisin keinoin. He hälyttivät median, kirjoittivat kiivaita kirjeitä FDA:lle, kongressin edustajille ja senaattoreille ja soittivat Teksasin terveysministeriöön. 60 kiihtynyttä potilasta ja perheenjäsentä kokoontui paikallisessa kirkossa suunnittelemaan strategiaa, jolla Q10 voitaisiin pitää markkinoilla.

Seikkaperäinen artikkeli tästä ratsiasta ja sen vaikutuksesta tohtori Langsjoenin potilaisiin ilmestyi suositussa Teksasilaisessa kuukausilehdessä (June 1992 issue) nimellä Heartless Behavior, joka on edelleen luettavissa http://www.texasmonthly.com/content/heartless-behavior.30

Valtavan kamppailun jälkeen Teksasin terveysministeriö peräytyi ja potilaat saivat jälleen hankkia Q10:ä (Teksasissa). Koettelemus oli äärimmäisen stressaava sydämen vajaatoiminnasta kärsiville potilaille, joiden elämä oli uhattuna.

Sydänongelmista kärsivät, jotka haluavat tulla tohtori Langsjoenin potilaiksi, voivat ottaa yhteyttä hänen vastaanottoonsa osoitteessa:

Peter Langsjoen, MD
1107 Doctors Drive

Tyler, Texas 75701
Phone: 903-595-3778

Kansallinen syöpäinstituutti ja Q10

Useimpien ihmisten mielissä koentsyymi Q10 liittyy sen suotuisiin vaikutuksiin sydämelle, aivoille ja munuaisille. Aineisto, jonka mukaan Q10:llä on suojaavia vaikutuksia useita syöpälajeja vastaan, on sitä vastoin jäänyt vaille huomiota.

Kansallisen syöpäinstituutin tilannetiedotuksen31 mukaan: “Kiinnostus Q10:tä kohtaan parantavana aineena syöpään alkoi 1961, kun ruotsalaisten ja amerikkalaisten syöpäpotilaiden, erityisesti rintasyöpäpotilaiden, veressä todettiin puutoksia.” Myöhempi tutkimus osoitti tilastollisesti merkittävän plasman Q10:n puutoksen ja rintasyöpäennusteen välisen yhteyden.35 Tämän yhdisteen alhaisia tasoja on raportoitu pahanlaatuisia kasvaimia omaavilla potilailla (myelooma, lymfooma, keuhko-eturauhas-, paksuoli-, pää-, ja kaulasyöpä).”(32,36,37)

Koska koentsyymi Q10:n edullisia vaikutuksia sydämeen on tutkittu niin runsaasti, sen syöpää estävät ominaisuudet ovat jääneet vähälle huomiolle.

Suomennos Jussi Yli-Panula
lootuskirja@kolumbus.fi

Lähde: Life Extension, April 2015
Julkastaan Life Extension luvalla, www.lef.org

References

1. Blank AE, O'Mahony S. (2007). Choices in Palliative Care. Springer Science+ Business Media, LLC.

2. Bui AL, Horwich TB, Fonarow oc. Epidemiology and risk profile of heart failure.

3. Nat Rev Cardiol. 2011 Jan;8(1):30-41. Mortensen SA, Rosenfeldt F, Kumar A, et al. Q-SYMBIO Study Investigators. The effect of coenzyme QI0 on morbidity and mortality in chronic heart failure: Results From Q-SYMBIO: A Randomized Double-Blind Trial. lACC Heart Fail. 2014 Dec;2(6):641-9.

4. Winkler C, Hobolth L, Krag A, Bendtsen F, Meller S. Effects of treatment with -blocker and aldosterone antagonist on central and peripheral haemodynamics and oxygenation in cirrhosis. Eur 1 Gastroenterol Hepatol. 2011 Apr;23(4):334-42.

5. Available at: http://openjurist.org/978/f2d!s60/dietary-supplemental-coalition-inc. Accessed October 17, 2014.

6. Available at: https:/lhiddenamerica.wordpress.com/category/fdaJ. Accessed October 17,2014.

7. T Schrier. Kaneka Nutrients LP. Email interview. April 25, 2006.

8. Available at: http://www.sciencebasedmedicine.org/coenzyrne-q 1 O-for-heart-failure-the-hype-and-the-science/, Accessed October 17, 2014.

9. Tran MT, Mitchell TM, Kennedy DT, Giles JT. Role of coenzyme QI0 in chronic heart failure, angina, and hypertension. Pharmacotherapy. 2001 Jul;21 (7):797-806.

10. Available at: http://www.nutraingredients-usa.comlSuppliers2/Leading-Japanese-CoQ 10-supplier-to-exit-market. Last updated June 2, 2009. Accessed October 17,2014.

11. Saini R. Coenzyme Q10: The essential nutrient. JPharm Bioallied Sci. 2011 3(3):466-467.

12. Crane FL. The evolution of coenzyme Q. BioFactors (Oxford, England). 200832(1-4):5-11.

13. Olson RE. Karl August Folkers (1906-1997). 1 Nutr. 2001 Sep;131(9):2227-30.

14. Available at: http://university-discoveries.com/university-of-texas-at-austin. Accessed October 17, 2014.

15. Yamamura Y, Folkers K, Yamamura Y (Eds) Biomedical and Clinical Aspects of Coenzyme Q. Elsevier, Amsterdam; 1977, pp.281-98.

16. Yamamura Y, G. Lenaz {Ed}. Coenzyme Q. Biochemistry, Bioenergetics and Clinical Applications of Ubiquinone. John Wiley & Sons 1985; pp.479-505.

17. Choe JY, Combs AB, Saji S, Folkers K. Study of the combined and separate administration of doxorubicin and coenzyme QI0 on mouse cardiac enzymes. Res Commun Chem Pathol Pharmacol. 1979 June 24(3):595-8.

18. Okada K, Kitade F, Yamada S, Kawashima Y, Okajima K. Fujimoto M. [Liver cell injury of antineoplastic agents and influence of coenzyme Q10 on the cellular K+ and membrane PD in the rat (author's transl). Nihon Shokakibyo Gakkai zasshi = Japanese J Castro. 1979 Apr 76(4):896-904.

19. Thiele OW, Hoffman K. Coenzyme Q10 in Brucella abortus Bang. Die Naturwissenschaften. 1968 55(2):86.

20. Thoroughgood CA, Combs GF, Farley TM, Redalieu E, Folkers K. Effect of folacin on biosynthesis of coenzyme Q10 from p-hydroxybenzoic acid in the chick. Int Z Vitaminforsch. 1968 38(5):466-72.

21. Available at: http://www.lef.org/magazine/2004/8/repor_coq10/page-01. Accessed October 17, 2014.

22. Available at: http://www.bottomlinepublications.com/content/article/health-a-healing/exciting-new-health-benefits-of-coq10. Accessed October 17, 2014.

23. Langsjoen PH, Langsjoen AM. Supplemental ubiquinol in patients with advanced congestive heart failure. BioFactors Oxf Engl. 2008 32{1-4):119-28.

24. Langsjoen PH, Langsjoen AM. Overview of the use of Coq10 in cardiovascular disease. BioFactors (Oxford, England). 1999 9(2-4):273-284.

25. Langsjoen PH. Potential role of concomitant coenzyme Q10 with statins for patients with hyperlipidemia. Curr Topics Nutr Res. 20053(3):149-58.

26. Langsjoen PH. Coenzyme 010 in cardiovascular disease with emphasis on heart failure and myocardial ischaemia. Asia Pacific Heart J. 19987(3):160-168.

27. Available at: http://www.hrsonline.org/Patient-Resources/The-Normal-Heart/Ejection-Fraction#axzz3GPiCobPX. Accessed October 17, 2014.

28. Available at: http://my.clevelandclinic.org/services/heart/disorders/hfwhatis. Accessed October 17, 2014.

29. Watson RD, Gibbs CR, Lip GY. ABC of heart failure. Clinical features and complications. BMJ. 2000 Jan 22;320(7229):236-9.

30. Available at: http://www.texasmonthly.com/content/heartless-behavior. Accessed October 17, 2014.

31. Available at: http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/cam/coenzymeQ10/Health-Professional/page3. Accessed October 17, 2014.

32. Folkers K, Osterborg A, Nylander M, Morita M, Mellstedt H. Activities of vitamin Q10 in animal models and a serious deficiency in patients with cancer. Biochem Biophys Res Commun. 1997 May 19;234(2):296-9.

33. Lockwood K, Moesgaard S, Yamamoto T, Folkers K. Progress on therapy of breast cancer with vitamin 010 and the regression of metastases. Biochem Biophys Res Commun. 1995 JuI 6;212(1):I72-7.

34. Ren S, Lien EJ. Natural products and their derivatives as cancer chemopreventive agents. Prog Drug Res. 199748: 147-71.

35. Jolliet P, Simon N, Barre J, et al . Plasma coenzyme Q10 concentrations in breast cancer: prognosis and therapeutic consequences. Int J Clin Pharmacol Ther. 1998 Sep;36(9):506-9.

36. Folkers K: The potential of coenzyme Q10 (NSC-140865) in cancer treatment. Cancer Chemother Rep. 1974 24(4):19-22.

37. Folkers K. Relevance of the biosynthesis of coenzyme Q10 and of the four bases of DNA as a rationale for the molecular causes of cancer and a therapy. Biochem Biophys Res Commun. 1996 Jul 16;224(2):358-61.

38. Bliznakov E, Casey A, Premuzic E. Coenzymes Q: stimulants of the phagocytic activity in rats and immune response in mice. Experientia. 1970 26(9):953-4.

39. Kawase I, Niitani H, Saijo N, Sasaki H, Morita T. Enhancing effect of coenzyme, Q10 on immunorestoration with Mycobacterium bovis BCG in tumor-bearing mice. Gan. 1978 Aug;69(4):493-7.

40. Bliznakov EG. Effect of stimulation of the host defense system by coenzyme Q10 on dibenzpyrene-induced tumors and infection with Friend leukemia virus in mice. Proc Natl Acad Sci USA. 1973 Feb;70(2):390-4.

41. Bliznakov EG, Adler AD: Nonlinear response of the reticuloendothelial system upon stimulation. Pathol Microbiol (Basel). 1972 38(6):393-410.

42. Bliznakov EG: Coenzyme Q in experimental infections and neoplasia. Biomedical and Clinical Aspects of Coenzyme Q. Vol 1. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier/North-Holland Biomedical Press, 1977:73-83.

43. Folkers K, Shizukuishi S, Takemura K, et al. Increase in levels of IgG in serum of patients treated with coenzyme Q10. Res Commun Chem Pathol Pharmacol. 1982 38(2): 335-8.

44. Folkers K, Hanioka T, Xia LJ, McRee JT Jr, Langsjoen P. Coenzyme Q10 increases T4/T8 ratios of lymphocytes in ordinary subjects and relevance to patients having the AIDS related complex. Biochem Biophys Res Commun. 1991 Apr 30;176(2):786-91.

45. Barbieri B, Lund B, Lundstrom B, Seaglione F. Coenzyme Q10 administration increases antibody titer in hepatitis B vaccinated volunteers--a single blind placebo-controlled and randomized clinical study. Biofactors. 1999 9(2-4):351-7.

46. Shaw M, Ray P, Rubenstein M, Guinan P. Lymphocyte subsets in urologic cancer patients. Urol Res. 1987 15(3):181-5.

47. Tsuyuguchi I, Shiratsuchi H, Fukuoka M. T-lymphocyte subsets in primary lung cancer. Ipn J Clin Oncol. 1987 Mar;17(1):13-7.

48. Available at: http://www.naturalnews. com 033280_fda_raids_timeline.html. Accessed October 17, 2014.

49. Available at: http://www.myopia.org/fdaraids.htm. Accessed October 17, 2014.

50. Available at: http://www.nytimes.com/health/guides/disease/heart-failure/medications.html. Accessed October 17, 2014.

51. Sacks CA, Jarcho JA, Curfman GD Paradigm shifts in heart-failure therapy-a timeline. N EnglJ Med. 2014 Sep 11;371(11):989-91.

APRIL 2015 LIFE EXTENSION